pondělí 14. května 2012

MiniElektrikář 27. - Spínače nn

Spínače nn: druhy, využití, konstrukce, schématické značky.
Vypínače, nebo také spínače, jsou základní součástí elektrického obvodu.Jsou určeny ke spínání jednoho nebo více elektrických obvodů.Spínáním se přitom rozumí spojování a rozpojování elektrického obvodu , zatíženého ,nebo nezatízeného
Druhy:
 1. Drobné(instalační)-pro domovní a průmyslový rozvod
 2. Stiskací(tahové)-obvykle se používají do 60A,500V(zapnutí tahem,vypnutí stiskem)
 3. Válcové spínače-pro časté spínání ,jedním spínačem můžeme spínat více obvodů
 4. Vačkové spínače-vyznačují se velkou mechanickou odolností
 5. Pákové-mají nožové , nebo kartáčové kontakty
 6. Deskové-pro odporové stupně reostatu
 7. Kloubové-spínaji 3.fázové obvody(používají se na panel rozvaděče)
 8. Programové-motorek s převodovkou(u automatických praček)
 9. Kontroléry-spínají obvody v postupném pořadí
 10. Spouštěče-pro spouštění elektrických motorů
 11. Stykače-jejich kontakty drží v zapnuté poloze cizí síla(elektromagnet)
 12. Jističe-spínají a zároveň jistí elektrické obvody , samočinně vypínají nadproudy
 13. Chrániče-zajišťují ochrani před nebezpečným dotykem
 14. Komůrkové a paketové-jejich spínací kontakty jsou uloženy v uzavřených komůrkách ,samostane pro každý pol
Zvláštní spínače:
 1. Rtuťové-pevné kontakty zatavené ve skleněné baňce se spojují pohybem rtuti v baňce
 2. Tlakové-Spínač je ovládán změnou tlaku vzduchu(kompresory)
 3. Termostaty-spínač je ovládán změnou teploty
 4. Plovákové-spínač je ovládán změnou výšky vodní hladiny
 5. Koncové-spínač ovládá support zdroje
 6. Mikrospínače-velmi rychlé spínání a rozpínání elektrických obvodů
Podle velikosti napětí rozeznáváme spínače na:
 • malé napětí (MN - do 50 V)
 • nízké napětí (NN - 50 V - 1000 V)
 • vysoké napětí (VN - 1 kV - 72,5 kV)
 • velmi vysoké napětí (VVN - 72,5 kV - 787 kV)
 • zvlášť vysoké napětí (ZVN nad 787 kV)
Podle montáže rozeznáváme:
 • spínače pro montáž uvnitř budov
 • spínače pro venkovní montáž
Podle počtu pólů rozdělujeme spínače na:
 • Jednopólové
 • Dvoupólové
 • Trojpólové
 • Mnohopólové  
Konstrukce
Vypínač ma 1 polohu pro zapnutí,1 pro vypnutí.Přepínač ma nejméně 2 polohy pro přepnutí .Vodivé části,které svým stykem převádějí proud  se nazývyjí kontakty (aspoň jeden kontakt  je vždy pohyblivý)Vypínají-li se při běžných napětích vyšší proudy , vznikne mezi kontakty elektrický oblouk (je to elektrický výboj v plynu s nízkou výbojovou dráhou a vysokou teplotou)Spínací přístroje musí být konstruovány tak , aby oblouk hořel co nejkratši dobu a bezpečně zhasnul.Na štítku přístroje bývá jmenovitý proud ,to je proud lterým lze přístroj trvale zatěžovat bez poškození přístroje.

Dalším důležitým činitelem je hustota spínání (počet sepnutí a vypnutí za hodinu)Materiál kontaktů volíme s ohledem na potřebu velké vodivosti a odolnosti -používá se oxid stříbrný.Pro zlepšení mechanické odolnosti přidáváme příměsi.Dle použití spínacích přístrojů v různých prostředích používáme přístroje různých konstrukcí , s různým stupněm krytí.Podle počtu proudových cest rozeznáváme přístroje 1. polove a vícepolové.

Žádné komentáře:

Okomentovat