pondělí 4. října 2021

Řady DELL monitorů

Označení jednotlivých řad monitorů firmy DELL a jejich charakteristické parametry (určení)


DELL E cenově dostupná, levná ECO
DELL P profi
DELL C videokonferenční s kamerou, tlačítko TEAMS
DELL game herní, synchronizace
DELL U  vizuální, foto
DELL A     vysoce výkonné herní
DELL S tenký rámeček, bohaté barvy


sobota 28. srpna 2021

Windows 10 - instalace SNMP

Ve Windows 10 již nelze standardní cestou instalovat SNMP.
Firma Microsoft se rozhodla, že již nebude SNMP podporovat (pro desktopové systémy).

SNMP je firmou označená jako zastaralá nepodporovaná funkce.

Přesto v tomto přechodném období lze ještě instalaci SNMP provést
(bohužel se mi nepodařilo zjistit, jak dlouho bude přechodné období trvat a kdy již opravdu nebude možné SNMP do-instalovat - předpokládám, že to bude od MS Windows 11).

pondělí 15. února 2021

Migrace MS SQL účtu s neznámým heslem na jiný MS SQL server

Potřeboval jsem provést migraci několika MS SQL účtů ke kterým nebylo heslo (prostě proto, že si je automaticky vytvořil SW balík pod právy administratora).

Zjednodušeně řečeno, je potřeba přemigrovat SQL účet i se shodným SID a HASH.

úterý 13. října 2020

MS OFFICE 365 Multifactor

 Jen si sem musím dát krátkou poznámku jak na mobilu a v AZURE nastavit u uživatele (jak spárovat) ANDROID AUTHENTICATOR.

středa 30. září 2020

pondělí 29. června 2020

Přesný čas ve Windows doméně

Několik typů pro řešení problému přesného času ve Windows doméně.

Nejprve nastavení serveru

Nejprve je nutno určit,
který doménový AD řadič má roli FSMO emulátoru PDC

netdom query fsmo

úterý 5. května 2020

ERROR 1297 při spuštění služby AD FS

Na doménovém řadiči (ADDS = Active Directory Domain Services) verze MS Windows server 2016 jsem měl také instalovánu službu ADFS (Active Directory Federation Services).

No a potřeboval jsem tento server ponížit na obyčejný členský server.
Provedl jsem DEMOTE a odinstalaci role ADDS.

Po restartu (nyní již členského serveru) se však služba nespustila.
V mém případě se služba ADFS spouštěla pod doménovým účtem.

Obdržel jsem chybu ERROR 1297 s následujícím zněním:

Windows could not start the Active Directory Federation Services service on Local Computer Error 1297: A privilege that the service requires to function properly does not exist in the service account configuration. You may use the Services Microsoft Management Console (MMC) snap-in (services.msc) and the Local Security Settings MMC snap-in (secpol.msc) to view the service configuration and the account configuration.

Je nutno provést následující kroky k opravě:

pondělí 4. května 2020

Windows Serrver 2019 a RADIUS

Konkrétně v prostředí MS Windows má zkratku NPAS (Network Policy and Access Services).

Tato služba je v prostředí MS Windows Server 2019 + všechny aktualizace k 2020/05 nefunkční.

A lze ji opravit jednoduše.

středa 4. března 2020

Žádost o certifikát skrz webové rozhraní

Je instalovaná interní certifikační autorita (jako role ADCS ve Windows MS Windows Server 2019).
Jedna z komponent také nabízí webové rozhraní (skrz další roli - IIS).

A uživatel si může zažádat o certifikát skrz webové rozhraní této interní certifikační autority.

Webové rozhraní (respektive žádost) je či není funkční v následujících OS MS Windows.
Každý OS má instalovány všechny aktualizace k 1.3.2020

středa 26. února 2020

co je to AAA

Co to je AAA ?

AAA = authentication, authorization and accounting protocol
tedy v češtině:
autentizační, autorizační a účtovací protokol počítačových sítí

pondělí 24. února 2020

WiFi autentizační metody

Pro účely autentizace se v 802.1x sítích využívá protokol EAP (Extensible Authentication Protocol).
V operačním systému ANDROID 9.x jsou k dispozici tyto následující autentizační metody.

čtvrtek 20. února 2020

CA nemůže publikovat CRL certifikáty - event ID 66,74,75

Certifikační autorita (CA)  vydává certifikáty.
A v pravidelných intervalech CA vydává také seznam zneplatněných certifikátů. V něm jsou zapsány informace o certifikátech, které jejich vlastníci prohlásili za neplatné (nechali je zneplatnit).
K tomu dochází např. tehdy, když je zcizen soukromý klíč vlastníka nebo skončí podmínky pro používání certifikátu.
Ve firemním prostředí se to nejčastěji stává při ukončení pracovního poměru (ukončení spolupráce) se zaměstnancem (nebo s externím pracovníkem, brigádníkem, ...) .

Default nastavení pro publikaci CRL certifikátů v AD CS MW Windows Server 2019
je nastaveno na: 
 • CRL publication Interval: 1 Weeks
 • Delta CRLs: 1 Days

Publikaci lze také provést ručně:
 • v grafickém prostředí přejdeme na název CA
 • přejdeme na Revoked Certifikates
 • v MENU zvolíme ALL TASKS
 • následně PUBLISH
 • a následně NEW CRL nebo DELTA CRL ONLY

Při ruční publikaci NEW CRL můžeme obdržet tyto následující chyby:
 • Directory object not found. 0x8007208d (WIN32: 8333 ERROR_DS_OBJ_NOT_FOUND)
 • V Event logu (Servers Roles - Active Directory Certification Services) Event ID: 66 + 74 + 75 (podrobněji viz níže)
Při ruční publikaci DELTA CRL ONLY můžeme obdržet tyto následující chyby:
 • Operation aborted 0x80004004 (-2147467260 E_ABORT)
 • V Event logu (Servers Roles - Active Directory Certification Services) Event ID: 66 +74 + 75 (podrobněji viz níže)
Event ID: 75
Active Directory Certificate Services could not publish a Delta CRL for key 1 to the following location on server adcs.firma.cz: ldap:///CN=CA(2),CN=CA19,CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=domena,DC=cz.  
Directory object not found. 0x8007208d (WIN32: 8333 ERROR_DS_OBJ_NOT_FOUND).
ldap: 0x20: LDAP_NO_SUCH_OBJECT: 0000208D: NameErr: DSID-03100241, problem 2001 (NO_OBJECT), data 0, best match of: 'CN=CA,CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=domena,DC=cz'

Event ID: 74
Active Directory Certificate Services could not publish a Base CRL for key 1 to the following location on server adcs.firma.cz: ldap:///CN=CA(2),CN=CA19,CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=firma,DC=cz.  
Directory object not found. 0x8007208d (WIN32: 8333 ERROR_DS_OBJ_NOT_FOUND).
ldap: 0x20: LDAP_NO_SUCH_OBJECT: 0000208D: NameErr: DSID-03100241, problem 2001 (NO_OBJECT), data 0, best match of: 'CN=CA,CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=firma,DC=cz'

Event ID: 66
Active Directory Certificate Services could not publish a Delta CRL for key 1 to the following location: ldap:///CN=CA(2),CN=CA19,CN=CDP,CN=Public Key Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=firma,DC=cz.  
Operation aborted 0x80004004 (-2147467260 E_ABORT).

Tato chyba je poměrně nepříjemná.
Některé další navazující systémy si kontrolují seznam zneplatněných certifikátů. A pokud ho neobdrží, tak mohou odepřít uživateli přístup (v mém případě bylo nefunkční přihlášení do firemní WiFi sítě ... pro ověřování se používá osobní certifikát uživatele).

Nad řešením jsem strávil několik bezesných nocí a spousty pracovních dnů.

pondělí 10. února 2020

SMB - Zakázání protokolu SMB verze 1

Protokol SMB verze 1 obsahuje mnoho zranitelností, které s úspěchem využívají viry typu RANSONWARE.

I proto je vhodné ho vypnout.

Provádí se v Powershellu takto:

čtvrtek 6. února 2020

SMB - Šifrování přenosu dat

Přenos dat v protokolu SMB ve výchozím stavu není šifrován.
Šifrování protokolu SMB lze zapnout pouze od verzi 3.

Provádí se PowerShell příkazem:

úterý 21. ledna 2020

AD - převzetí FSMO rolí

Může také nastat případ, že je nutno převzít (násilně) některou z rolí.
Prostě proto, že původní server (který obsluhoval tyto role) již není k dispozici.


pondělí 20. ledna 2020

AD - transfer FSMO rolí

Pokud potřebujeme provést přesun (převod, transfer) rolí, musí být řadič držící tyto role dostupný.
Samozřejmostí je, že také musíte mít všechny potřebná oprávnění (Domain Admin, Enterprise Admin, Schema Admin).

Jednotlivé role požadují tyto oprávnění:

FSMO role               Potřebná oprávnění
Schema Master       Schema Admin
Domain Naming       Enterprise Admin
Relative ID Master       Domain Admin
PDC Emulator               Domain Admin
Infrastructure Master     Domain Admin

Na libovolném doménovém řadiči spustíme NTDSUTIL.

ntdsutil: roles
fsmo maintenance: connections
server connections: connect to server jmeno_nového_serveru
Binding to jmeno_nového_serveru ...
Connected to jmeno_nového_serveru using credentials of locally logged on user.
server connections: q
fsmo maintenance:

a převedeme požadovanou roli

Transfer naming master
Transfer infrastructure master
Transfer PDC
Transfer RID master
Transfer schema master

a následně provedeme RESTART serveru


Odkaz:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/255504/using-ntdsutil-exe-to-transfer-or-seize-fsmo-roles-to-a-domain-control

čtvrtek 16. ledna 2020

Active Directory - FSMO role

Zkratka FSMO = Flexible Single Master Operations

Po instalaci na Active Directory na více serverů (jedné domény) mají různé servery různé speciální role, které se starají o hladký běh a funkčnost celého systému v prostředí více serverů. Některé funkce však vyžadují centrální autoritu - proto je definováno celkem 5 základní rolí. Na tyto centrální autority se jednotlivé doménové řadiče obracejí se svými požadavky.
Tyto jsou instalovány automaticky při instalaci prvního Active Directory serveru. A také jsou automaticky přemístěny na další servery (když je více serverů v rámci domény). při korektní od-instalaci jsou tyto role automaticky přemístěny na zbývající doménové řadiče (servery).

středa 8. ledna 2020

AD Schema Versions

AD versionobjectVersion
Windows Server 200013
Windows Server 200330
Windows Server 2003 R231
Windows Server 200844
Windows Server 2008 R247
Windows Server 201256
Windows Server 2012 R269
Windows Server 201687
Windows Server 201988

 a zjistíme příkazem: