čtvrtek 26. ledna 2012

Windows: Co je ADSI Editor ?

Editor ADSI (Active Directory® Service Interfaces) je editor protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), který můžete použít pro správu objektů a atributů ve službě AD DS (Active Directory Domain Services).
Editor rozhraní ADSI (adsiedit.msc) poskytuje zobrazení každého objektu a atributu v doménové struktuře služby Active Directory. Editor ADSI lze použít k dotazování, zobrazení a úpravám atributů, které nejsou přístupné prostřednictvím jiných modulů snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console) služby AD DS: Uživatelé a počítače služby Active Directory, Správce lokalit a služeb Active Directory, Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory a Schéma služby Active Directory.
V operačním systému Windows Server® 2008 lze pomocí Editoru ADSI Edit spravovat podrobné zásady pro hesla a zásad uzamykání účtů. Další informace naleznete v Podrobném průvodci konfigurace podrobných zásad pro hesla a zásad uzamykání účtů (Step-by-Step Guide for Fine-Grained Password and Account Lockout Policy Configuration).
Odkazy:
- http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc731547.aspx
- http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773354%28WS.10%29.aspx

Žádné komentáře:

Okomentovat