pondělí 9. ledna 2012

MiniElektrikář 0. - Stupně krytí IP

IP kódy jsou také na některých zařízeních (a to i těch co mají co do činění s IT technlogiemi - zejména v průmyslových instalacích)

Stupeň krytí (IP XX) udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa, prachu, vniknutí kapalin či plynu.

Vyjadřuje se v tzv. IP kódu definovaném mezinárodním standardem IEC 60529.
Kód tvoří 2 cifry: první udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň krytí před vniknutím vody.
Nejvyšším stupněm ochrany tak je IP68.

Soustava třídění je odvozena z ČSN 33 0330 (IEC 529).

IP je zkratka z anglického ingress protection.


stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cizích předmětů
IP 0x
bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní velkých
IP 2x prstem malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně

stupeň  - vniknutím vody (specifikace IPX)
IP x0
bez ochrany
IP x1
Chráněno proti padající vodě při ekvivalentu deště 3–5 mm padající vody za minutu v průběhu 10 minut. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze.
IP x2
Chráněno proti padající vodě, když je přístroj v poloze 15 stupňů. Stejné jako IPX-1, jen rozdílem, že jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněna o 15° v každé poloze od normální provozní polohy.
IP x3
Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu 5 minut.
IP x4
Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IPX-3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5
Chráněno proti vodním proudům. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12.5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6
Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7
Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8
Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přídavná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná.
Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem:
  • A - Chráněno před dotykem hřbetem ruky - sonda dotyku je koule o průměru 50mm
  • B - Chráněno před dotykem prstem - článkový zkušební prst o průměru12mm a délky 80mm
  • C - Chráněno před dotykem nástrojem - sonda dotyku o průměru 2,5mm a délky 100mm.
  • D - Chráněno před dotykem drátem - sonda dotyku o průměru 1mm a délky 100mm.
Sonda dotyku musí mít ve všech případech přiměřenou vzdušnou vzdálenost od nebezpečných částí.
Doplňková písmena:
  • H - Zařízení vysokého napětí
  • M - Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v pohybu (např. rotor točivého stroje)
  • S - Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v klidu (např. rotor točivého stroje)
  • W - Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodami
Příklady:
  • IP00 - vedení vysokého napětí
  • IP68 - např. trvale ponořené čerpadlo vody

Žádné komentáře:

Okomentovat