pátek 15. června 2012

MiniElektrikář 47. - Ochranná opatření zařízení a rozvodů do AC1000 V a DC 1500 V

1. bez ochranného vodiče
 • dvojitou nebo zesílenoou izolací
 • elektrickým oddělením
 • malým napětím SELV nebo PELV
 • nevodivým okolím (místním neuzemněným pospojováním)


2. s použitím ochranného vodiče
 • ochrana automatickým odpojením od zdroje
  • uplatňuje se u sítí TN, TT
  • uplatňuje se u sítí IT při druhé poruše
  • uplatňuje se u funkčního malého napětí FELV
  • ochranné přístroje pro ochranu automatickým odpojením
   • proudové chrániče, nadproudové ochranné přístroje
 • sledování stavu izolace
  • uplatňuje se u sítí IT pouze při prvé poruše
  • přístroje pro sledování stavu izolace
   • hlídač izolace
   • přístroje pro monitorování reziduálního proudu
   • systémpro yhledávání izolačních poruch
   • proudové chrániče
3. Automatické odpojení od zdroje
Základní ochrana - zajištěna izolací nebo kryty živých částí
Ochrana při poruše - zajištěna ochranným uzemněním a ochranným pospojováním spolu s automatickým odpojením od zdroje.
 • 120 V - 230 V do 0,4 s AC
 • 230 V - 400 V do 0,2 s AC
 • > 400 V do 0,1 s AC
Podstatný rozdíl mezi sítěmi TT a IT je v tom, že v TT musí dojít k automatickému odpojení již při prvé poruše, zatímco v IT až při druhé.
Pospojování v síti TTVšechny neživé části sítě TT chráněné společně jedním přístrojem musí být spojeny ochrannými vodiči se zemničem, který je pro všechny tyto neživé části společný. Tím je vyloučen velký potenciální rozdíl mezi různými neživými částmi elektrických zařízení a ostatními vodivými elementy okolí.
Proudové chrániče – přístroje pro základní ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a doplňkovou ochranu před dotykem živých částí

4. Prostory
 • normální
 • nebezpečné
 • velmi nebezpečné
5. Ochranné prostředky
 • izolace
  • pracovní
  • základní
  • přídavná
  • dvojitá
  • zesílená
6. Prostředky základní ochrany
 • Základní izolace
 • Překážky a kryty
 • Zábrany
 • Ochrana polohou
 • Omezení napětí (ELV)
 • Omezení ustáleného proudu a náboje
7. Prostředky ochany při poruše
 • přídavná izolace
 • ochranné uzemnění a pospojování
 • automatické odpojení od zdroje
 • jednoduché oddělení obvodů
 • nevodivé okolí
8. Prostředky zvýšené ochrany
 • zesílená izolace
 • ochranné oddělení obvodů
9. Zařízení třídy ochrany
 • zařízení třídy ochrany 0 - nejsou v ČR povolena
 • zařízení třídy ochrany 1základní izolace + zarnuje další bezpečnostní opatření umožňující připojení neživých částí k ochrannému vodiču
 • zařízení třídy ochrany 2nemají prostředky pro připojení ochranného vodiče. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou izolací nebo izolací zesílenou. Připojují se pomocí vidlic bez ochranného kontaktu.
 • zařízení třídy ochrany 3Ochana před úrazem elektrickým proudem je zajištěn a napájením malým bezpeným napětím

Žádné komentáře:

Okomentovat