pondělí 29. června 2020

Přesný čas ve Windows doméně

Několik typů pro řešení problému přesného času ve Windows doméně.

Nejprve nastavení serveru

Nejprve je nutno určit,
který doménový AD řadič má roli FSMO emulátoru PDC

netdom query fsmo