čtvrtek 26. března 2015

Windows 2012R2 - COMPACT VM

Používám dynamické virtuální VHDX disky u virtuálních počítačů.
A virtuální disky se mi zvětšují.

A čas od času je potřeba je setřepat.

Všimnul jsem si, že v grafickém prostředí je to nějako nefunkční.

Takže jsem trošičku hledal s pomocí GOOGLE kamaráda a našel jsem následující postup:

Nejprve je potřeba smazat nepotřebné soubory:
sdelete -s -z c:

Je doporučeno provést defragmentaci disku.
A dále v v prostředí Powershell:

úterý 10. března 2015

pátek 6. března 2015

Windows 2012R2 - cluster chybka: The machine proxy on each failover cluster node should be set to a local proxy server

Při testech clusteru Windows Server 2012R2 jsem obdržel tuto chybku:

Windows 2012R2 - cluster chybka: The machine proxy on each failover cluster node should be set to a local proxy server.

Trochu páátrání v Internetu z dej je řešení:

čtvrtek 5. března 2015

AD RMS: the private key password is not set or is not valid

Před několika dny jsem se ve svých příspěvcích zmiňoval o tipech a návodech, jak provést migraci
databázového serveru, který používá stařičké AD RMS z MS Windows 2008.

Konečným cílem je vše přenést do AD RMS v MS Windows 2012R2 databázi do MS SQL 2014.

Před vlastní migrací AD RMS je nutno provést změnu databázového serveru
(tedy zahodit WID a vše přenést do MS SQL 2005 minimálně SP2).

Vlastní migrace se skládá zjednodušeně a stručně řečeno z několika kroků:
- přesun RMS databází z WID do MS SQL 2005 min. SP2
- oprava záznamů v RMS databázi (změna jména databázového serveru)
- oprava záznamů v registrech (opět změna jména databázového serveru)


středa 4. března 2015

AD RMS Troubleshooting Guide

V jednom z minulých článků jsem se zmiňoval o migraci AD RMS.

Pro řešení případných problémů s AD RMS může pomoci tak dokument AD RMS Troubleshooting Guide, který byl nalezen na stránkách firmy Microsoft.

Stručně z dokumentu:
Základem je zjištění, zda-li jsou funkční následující adresy:

- http(or https)://<AD_RMS_cluster_name>/_wmcs/licensing/license.asmx
- http(or https)://<AD_RMS_cluster_name>/_wmcs/Certification/certification.asmx


úterý 3. března 2015

Windows 2012R2 - firewall pravidlo povolující remote shutdown

Při testech clusteru Windows Server 2012R2 jsem obdržel chybou hlášku:

A firewall rule that allows remote shutdown should be enabled on each node in the failover cluster

Trocha pátrání v hlubinách Internetu a výsledek je zde:
Na kždém node clusteru je nutno spustit následující powershell script:

pondělí 2. března 2015

MS SQL 2005 - jak nastavit collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

V souvislosti s přesunem RMS z WID 2008 (Windows Internal Database 2008) do MS SQL Serveru 2005 jsem na razil na problém správného nastavení COLLATION.

AD RMS vyžaduje nastavení COLLATION: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Ale jak toto nastavit při instalaci MS SQL Server 2005 ?

V GUI je nabídka neúplná.