pátek 25. července 2014

MS Exchnage 2013 - relay

V organizaci máme poměrně přísné zabezpečení pro komunikaci.

V prostředí se nachází MS Exchange Servery 2013.
Jako klient je používán MS Outlook 2013 (eventuálně MS Outlook 2010).

E-maily po protokolu SMTP mohou do Internetu odesílat a přijímat jen SMTP servery.
Obyčejné PC, noteboooky a zařízení tuto možnost nemají.
Uživatelé odesílají e-maily pouze cestou MS Outlook --> MS Exchange 2013.

Ale přeci se jen občas vyskytne požadavek, kdy jiné zařízení potřebuje odeslat e-mail po protokolu SMTP na MS Exchange 2013.

Standardně je nastaveno, že MS Exchange 2013 tuto komunikaci odmítne.
Je nutno přesvědčit MS Exchange 2013, aby e-mail přijal po SMTP a po SMTP ho odeslal do Internetu.

čtvrtek 24. července 2014

MS Exchange 2013 - send as

Ozval se mi uživatel, s následujícím problémem.
Existuje veřejné složka, která externě (z Internetu) přijímá e-mail adresy.
A uživatel by potřeboval sem - tam odeslat e-mail s touto e-mail adresou (s e-mail adresou veřejné složky) přímo ze svého MS Outlooku 2013 ?

Jak na to?

středa 23. července 2014

Windows XP - zvětšení disku

Potřeboval jsem rozšířit virtuální disk u virtuálního počítače s MS Windows XP.
Jednalo se boot disk (tedy disk c: ) se souborovým systémem NTFS.
Disk je BASIC.

Použil jsem následující postup:
- diskpart
- list volume
- select volume 1
- extend size=16384

Zdroj:
https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/dm_extend_basic_volume.mspx?mfr=true

Tento mi však nepomohl.
Vždy jsem získal chybovou hlášku, že disk nelze rozšířit.

Při dalším hledání, jak toto vyřešit jsem narazil na následující program, který mi pomohl.
Zafungoval i bez restartu PC - tedy on-line.
Program je freeware a je možno ho použít jak v domácnosti, tak i v komerční sféře.
A zvládá nejen stařičké Windows XP, ale Windows 8.1.

pátek 11. července 2014

Parametry DVB-T a DVB-T2

České radiokomunikace do toho šlapou ... tiskem prolétla zpráva, že spustily testovací vysílání DVB-T2 UltraHD H.264 komprimované pomocí H.265 jako první ve střední Evropě.


středa 9. července 2014

Migrace adresáře pro tiskové úlohy

Standardně se soubory pro vytištění (tiskové úlohy) ukládají v adresáři c:\Windows\system32\spool\PRINTERS .

Alespoň takto to platí v v operačním systému MS Windows 2012 R2.

Existují však případy, kdy je vhodné, či nutné, aby se tiskové úlohy dočasně ukládaly na jiném disku.
Jak to lze změnit?

úterý 8. července 2014

Duplicita MAC adres mezi MS Windows a CISCO switchem

Nejprve popis prostředí:
Virtuální počítač MS Windows 2012 R2 (v prostředí cluster MS HYPER-V 2012 R2 ... ale toto není vcelku důležité).
VM má pevnou ip adresu z jednoho subnetu.
Virtuální počítač je skrz fyzický server připojen do Cisco Switche, který má také pevnou ip adresu z druhého subnetu.

A popis vzniklého problému:
Nejednalo se o nové nastavení ... vše již nějaký čas bezvadně fungovalo.

VM najednou zahlásil konflikt - duplicitní  MAC adresa:
Systém zjistil konfilkt IP adresy 0.0.0.0 se systémem, jehož síťová hardwarová adresa je D4-A0-2A-11-22-33. Síťové operace v systému mohou být přerušeny.

Jednalo se nahodilou chybku ... které se projevila náhodně ... po dlouhé době.


pondělí 7. července 2014

MS Windows 2012 R2 - tiskový sever v clusteru

Vysoká dostupnost tiskového serveru (nebo tiskový server v clusteru) znamená, že tiskový server jede ve 2 nebo více počítačích (virtuálních). A když jeden vypadne (např. z důvodu sw údržby), tak druhý vše převezme.

Podmínky:
- instalace MS Failover clusteru
- instalace ovladačů tiskáren na všechny nody clusteru
- shodná instalace tiskových front

A nyní vlastní konfigurace:
Mám instalován virtuální failover cluster ve 2 virtuálních HYPER-V počítačích.

1. Udělám vyjímku ve VM: povolím monitoring VM

2. Na fyzickém server spustím POWER SHELL a zadám následující (v mém případě má cluster 2 node):

Konfigurace služby PRINT SPOOLER
Add-ClusterVMMonitoredItem -vm "PRINT1" -service spooler
Add-ClusterVMMonitoredItem -vm "PRINT2" -service spooler

Konfigurace - event log
Add-ClusterVMMonitoredItem -vm "PRINT1" -eventlog "Microsoft-Windows-PrintService/Admin" -eventsource Microsoft-Windows-PrintService -eventid 373

Add-ClusterVMMonitoredItem -vm "PRINT2" -eventlog "Microsoft-Windows-PrintService/Admin" -eventsource Microsoft-Windows-PrintService -eventid 373

3. A kontrola konfigurace:

Get-ClusterVMMonitoredItem -Cluster cluster1 -VirtualMachine "PRINT1

Get-ClusterVMMonitoredItem -Cluster cluster1 -VirtualMachine "PRINT2"


Zdroj:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj556313.aspx