pondělí 29. června 2020

Přesný čas ve Windows doméně

Několik typů pro řešení problému přesného času ve Windows doméně.

Nejprve nastavení serveru

Nejprve je nutno určit,
který doménový AD řadič má roli FSMO emulátoru PDC

netdom query fsmo


V případě, že tento DC běží jako virtuální počítač je nutno provést v HYPER-V následující:

 • Ověřit si zdroj přesného času
  w32tm /query /source /verbose
 • Vypnout V HYPER-V v INTEGRATION SERVICES položku TIME SYNCHRONIZATION
 • Následně provést restart virtuálního počítače
 • A opět ověřit zdroj přesného času
  w32tm /query /source /verbose

  Nesmí být hodnota LOCAL CMOS CLOCK
Následně nastavíme na tomto hlavním řadiči domény synchronizaci přesného času s externím zdrojem.
w32tm /config /syncfromflags:MANUAL /manualpeerlist:"ntp.cesnet.cz" /reliable:yes /update

A opět případně můžeme provést kontrolu.
w32tm /query /source /verbose


Nyní provedeme nastavení na PC nebo NTB

w32tm /resync /rediscover


Pokud se vyskytují problémy, je nutno provést následující:

Nastavení zdroje času jako doména:
w32tm /config /syncfromflags:DOMHIER /update


Provedeme restart služby
net stop w32time 
net start w32time

Opět provedeme kontrolu
w32tm /resync /rediscover

Diagnostické příkazy:
 • Zobrazení stavu přesného času: w32tm /query /status
 • Zobrazení zdroje přesného času: w32tm /query /source
 • Služba přesného času má uloženy hodnot v registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time
 • Odebrání a přidání služby přesný čas
  net stop w32time
  w32tm /unregister
  w32tm /register
  net start w32time
 • Konfigurace služby:
  w32tm /query /configuration
 • Stav členů:
  w32tm /query /peers
 • Kontrola komunikace
  w32tm /stripchart /computer:ntp.cesnet.cz /dataonly /samples:5
 • Monitor stavu
  w32tm /monitor /domain:firma.cz

Další tipy:
Nezapomenout povolit průchodnost pro NTP (UDP/123)
 • na všech síťových prvcích
 • na serveru na Windows firewallu


Zdroj:Žádné komentáře:

Okomentovat