pondělí 11. května 2020

ADFS backup

Jak zálohovat konfiguraci ADFS ?

 • Stáhnout a instalovat ADFS Rapid Restore TOOLhttps://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56569
 • Spustit:
  import-module 'C:\Program Files (x86)\ADFS Rapid Recreation Tool\ADFSRapidRecreationTool.dll'
 • BACKUP příklady:

  Záloha ADFS konfigurace s DKM, uložit do souborového systému, přístup k obsahu kontejneru DKM

  Backup-ADFS -StorageType "FileSystem" -StoragePath "d:\BACKUP" -EncryptionPassword "heslo" -BackupComment "Záloha" -BackupDKM
  Záloha konfigurace ADFS pomocí DKM do souborového systémupod právy aktuálně přihlášeného uživatele (lokální administrator)


  Backup-ADFS -StorageType "FileSystem" -StoragePath "d:\BACKUP\" -EncryptionPassword "heslo" -BackupComment "Záloha" -BackupDKM -ServiceAccountCredential $cred

  Záloha konfigurace ADFS bez DKM do souborového systému

  Backup-ADFS -StorageType "FileSystem" -StoragePath "D:\BACKUP" -EncryptionPassword "heslo" -BackupComment "Záloha"
 • RESTORE příklady

  Obnova konfigurace ADFS bez DKM ze souborového systému

  Restore-ADFS -StorageType "FileSystem" -StoragePath "D:\BACKUP" -DecryptionPassword "heslo"

  Obnova konfigurace AD FS na SQL

  Restore-ADFS -StorageType "FileSystem" -StoragePath "D:\BACKUP\" -DecryptionPassword "heslo" -DBConnectionString "Data Source=TESTMACHINE\SQLEXPRESS; Integrated Security=True"

  Obnova konfigurace ADFS - zadání přihlašovacích údajů

  Restore-ADFS -StorageType "FileSystem" -StoragePath "D:\BACKUP" -DecryptionPassword "heslo" -ServiceAccountCredential $cred

 • ODKAZ:
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/operations/ad-fs-rapid-restore-tool 

Žádné komentáře:

Okomentovat