úterý 5. května 2020

ERROR 1297 při spuštění služby AD FS

Na doménovém řadiči (ADDS = Active Directory Domain Services) verze MS Windows server 2016 jsem měl také instalovánu službu ADFS (Active Directory Federation Services).

No a potřeboval jsem tento server ponížit na obyčejný členský server.
Provedl jsem DEMOTE a odinstalaci role ADDS.

Po restartu (nyní již členského serveru) se však služba nespustila.
V mém případě se služba ADFS spouštěla pod doménovým účtem.

Obdržel jsem chybu ERROR 1297 s následujícím zněním:

Windows could not start the Active Directory Federation Services service on Local Computer Error 1297: A privilege that the service requires to function properly does not exist in the service account configuration. You may use the Services Microsoft Management Console (MMC) snap-in (services.msc) and the Local Security Settings MMC snap-in (secpol.msc) to view the service configuration and the account configuration.

Je nutno provést následující kroky k opravě:


Daný servisní doménový účet nemá některá práva.

Stačí tedy provést následující - přidat doménovému účtu tyto lokální práva (v Local Security Policy):
  • Log On as a Service
  • Generate security audits policy

No a následně se již služba ADFS spustí.

Žádné komentáře:

Okomentovat