pátek 7. března 2014

Klasifikace datových center

Nedávno se stala docela velká havárie jedno velkého "noname" datové centra.

Jen připomenu stručně co jsem vyčetl dle drbů z Internetu.
Datové centrum sídlilo ve větší budově, kde bylo několik sálů.
Noname datové centrum sídlilo v jednom patře (v pronájmu).
V dalším patře výše je další sál.
Prázdný ... nepronajatý.
No a v něm jednoho krásného dne jeden noname údržbář pilkou uříznul kus vodovodního potrubí.
A nezaslepil ho (neuzavřel ho).
Druhý den přišel jiný údržbář.
Podivil se, proč je voda v patře zastavená .. nelenil a okamžitě vodu pustil vodu.
No a vše pěkně prolil.
Od shora dolů.
Na Internetu lze najít fotky jak ajťáci noname datového centra v trenýrkách chytají vodu do kyblíčků.

Proč se o tom zmiňuji.
Problém je spíše v tom, že noname datové centrum sliboval něco, co nemělo (dle Internet drbů).
Tedy ve smlouvách a v marketingovém lákání nových zákazníků použilo nejasné formulace, které si jinak vyložil prodejce a jinak zákazník.

Jaké jsou standardy v této oblasti, aby vše bylo jednoznačné?Klasifikace infrastruktury datových center TIER

TIER I. Základní - basic
Datové Centrum (DC) s jediným napájecím a chladícím distribučním procesem, bez redundantních prvků, poskytuje 99,6% dostupnost.
TIER II. Redundantní prvky – redundant components
DC s jediným napájecím a chladícím distribučním procesem, ale s podporou redundantních prvků, poskytuje 99,7% dostupnost.
TIER III. Servisovatelné za provozu – concurrently maintainable
DC se záložním bezpečnostním systémem, resp. disponujícím více aktivními napájecími a chladícími prvky, včetně redundantních komponent, jehož dostupnost dosahuje minimálně 99,98%.
TIER IV. Odolné vůči poruše – fault tolerant
Maximálně zabezpečené DC (z pohledu certifikační úrovně Uptime Institute), které obsahuje více aktivních napájecích a chladících prvků, včetně redundantních komponent a systémem prevence výpadků s dostupností 99,99%.Vysvětlivky:
  • Tier I, II, III, IV  - kategorizace do tříd I, II, III, IV
  • MTBF - střední doba mezi poruchami
  • MTTR - střední doba pro opravu
  • SPOF (single point of failure) - kritické místo

Poznámka (pro datové centrum IV):
Podmínkou tohoto stupně jsou nezávislé přípoje elektrické energie od dvou dodavatelů.
Navíc tam musí být samostatný generátor na každou větev napájení.
To v ČR může v podstatě splnit jen pouze ten, kdo má vlastní elektrárnu.


Celosvětový seznam datových center dle UptimeInstitute (stav k k 23.2.2014)

Datové centrum Tier IV v ČR:
  • Škoda Mladá Boleslav (necertifikováno)
Datové centrum Tier III v ČR:
  • DHL ITS Prague Data Center (certifikováno)
  • Telefonica Czech Republic, A.S HC TKB Hradec Kralove (certifikováno)
  • Telefonica Czech Republic, A.S. HC Nagáno Praha (certifikováno)
  • Telefonica Czech Republic, A.S. Datové Centrum Chodov (certifikováno)
  • ... několik dalších datových center (necertifikováno)

Alternativa TIER je IRMS DCC (IRMS DataCenter Certification)
Evropský standard systémů nejenom datových center. Konkurenční výhodou je, že jej lze využít i pro certifikaci služeb CLOUD. Audit je v identických úrovních, ale vystavený EU certifikát navíc disponuje doložkou, která informuje o kapacitě, konfiguraci a bezpečnosti dat.

Tento certifikát doporučujeme všem, kteří potřebují definovat směrem k akcionářům, managementu a partnerům bezpečnost a kvalitu daného řešení. Certifikát kvalifikuje vyspělost DC nejenom na úrovni IS tak, jak tomu je v případě TIER. Pokud je součástí DC i provoz na úrovni platformy či aplikací, je IRMS způsobilý akreditovaný certifikát v rámci mezinárodních akreditačních pravidel.

• Infrastruktura: IaaS (Infrastructure as a Service)
• Platforma: PaaS (Platform as a Service)
• Aplikace: SaaS (Software as a Service)

IRMS je výzvou pro všechny organizace, které hledají způsob, jak prověřit otevřenost, bezpečnost, kompatibilitu, architekturu a dostupnost datových center, aplikačních či cloudových prostředí. IRMS je nejstarším a nejrozšířenějším sdružením na světě pro informační správu dat, které se problematikou standardizace a certifikace procesní a technologické úrovně zabývá.

Žádné komentáře:

Okomentovat