středa 12. března 2014

PowerShell - storage cdmlet

Jen trocha zajimavých powershell příkazů pro práci s disky

Get-Command -Module Storage get*
 • Get-Disk
 • Get-DiskImage
 • Get-FileIntegrity
 • Get-FileStorageTier
 • Get-InitiatorId
 • Get-InitiatorPort
 • Get-MaskingSet
 • Get-OffloadDataTransferSetting
 • Get-Partition
 • Get-PartitionSupportedSize
 • Get-PhysicalDisk
 • Get-ResiliencySetting
 • Get-StorageJob
 • Get-StorageNode
 • Get-StoragePool
 • Get-StorageProvider
 • Get-StorageReliabilityCounter
 • Get-StorageSetting
 • Get-StorageSubSystem
 • Get-StorageTier
 • Get-StorageTierSupportedSize
 • Get-SupportedClusterSizes
 • Get-SupportedFileSystems
 • Get-TargetPort
 • Get-TargetPortal
 • Get-VirtualDisk
 • Get-VirtualDiskSupportedSize
 • Get-Volume
 • Get-VolumeCorruptionCount
 • Get-VolumeScrubPolicy
Get-PhysicalDisk | Format-List FriendlyName, CanPool, OperationalStatus, HealthStatus, Usage, Size

Get-Disk | ft -a

Get-Partition | ft -a

Get-Volume | ft -a

Žádné komentáře:

Okomentovat