středa 20. prosince 2017

CISCO CT2504 - nelze 8.5

Dostal jsem časové okénko pro upgrade SW Cisco CT2504 (Wireless Controllers).
Cílem bylo dostat se na poslední verzi (tedy na 8.5.110.0).
Snad je ještě potřeba dodat, že mám několik Cisco AP 1602.

Po nahrání nové verze SW do řadiče a restartu, zůstali AP v odpojeném stavu.
Měli status "downloaded" ... tedy, že stahují nový firmware.

Bohužel i když jim dáte delší čas ... (v mém případě hodinu ... věnoval jsem se ještě upgrade WiFi routru TURRIS), tak se nic neděje.

Dokonce ani nepomohl restart CISCO AP 1602 nebo restart řadiče WLC.

Tak jsem se potupně vrátil zpět ... na předchozí verzi firmware z řady 8.3


pátek 15. prosince 2017

Backup and Restore IIS Website

Potřeboval jsem přenést konfiguraci a všechny www servery z jednoho serveru na druhý.
V mém případě byly obě verze IIS shodné.


čtvrtek 14. prosince 2017

Azure AD Connect - 4056318

V případě, že je používáte Azure AD Connect vydal MS doporučení, jak mají být správně nastaveny práva.

Doporučení Microsoft Security Advisory 4056318 
vydané jako
Guidance for securing AD DS account used by Azure AD Connect for directory synchronization je k dispozici na adrese:
https://docs.microsoft.com/cs-cz/security-updates/securityadvisories/2017/4056318

Zde je popsán manuální postup.
Ale také je možnost použít zveřejněný script, který vše provede za Vás.

Nejprve je nutno stáhnout modul z adresy:
https://gallery.technet.microsoft.com/Prepare-Active-Directory-ef20d978#content.
Zde je pod názvem: Prepare Active Directory Forest and Domains for Azure AD Connect Sync

A pak použijeme následující postup v PowerShellu: