středa 22. ledna 2020

PowerShell - podrobné informace o instalovaném OS

Powershell příkaz vypíše podrobné info o instalovaném OS:


úterý 21. ledna 2020

AD - převzetí FSMO rolí

Může také nastat případ, že je nutno převzít (násilně) některou z rolí.
Prostě proto, že původní server (který obsluhoval tyto role) již není k dispozici.


pondělí 20. ledna 2020

AD - transfer FSMO rolí

Pokud potřebujeme provést přesun (převod, transfer) rolí, musí být řadič držící tyto role dostupný.
Samozřejmostí je, že také musíte mít všechny potřebná oprávnění (Domain Admin, Enterprise Admin, Schema Admin).

Jednotlivé role požadují tyto oprávnění:

FSMO role               Potřebná oprávnění
Schema Master       Schema Admin
Domain Naming       Enterprise Admin
Relative ID Master       Domain Admin
PDC Emulator               Domain Admin
Infrastructure Master     Domain Admin

Na libovolném doménovém řadiči spustíme NTDSUTIL.

ntdsutil: roles
fsmo maintenance: connections
server connections: connect to server jmeno_nového_serveru
Binding to jmeno_nového_serveru ...
Connected to jmeno_nového_serveru using credentials of locally logged on user.
server connections: q
fsmo maintenance:

a převedeme požadovanou roli

Transfer naming master
Transfer infrastructure master
Transfer PDC
Transfer RID master
Transfer schema master

a následně provedeme RESTART serveru


Odkaz:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/255504/using-ntdsutil-exe-to-transfer-or-seize-fsmo-roles-to-a-domain-control

čtvrtek 16. ledna 2020

Active Directory - FSMO role

Zkratka FSMO = Flexible Single Master Operations

Po instalaci na Active Directory na více serverů (jedné domény) mají různé servery různé speciální role, které se starají o hladký běh a funkčnost celého systému v prostředí více serverů. Některé funkce však vyžadují centrální autoritu - proto je definováno celkem 5 základní rolí. Na tyto centrální autority se jednotlivé doménové řadiče obracejí se svými požadavky.
Tyto jsou instalovány automaticky při instalaci prvního Active Directory serveru. A také jsou automaticky přemístěny na další servery (když je více serverů v rámci domény). při korektní od-instalaci jsou tyto role automaticky přemístěny na zbývající doménové řadiče (servery).

středa 8. ledna 2020

AD Schema Versions

AD versionobjectVersion
Windows Server 200013
Windows Server 200330
Windows Server 2003 R231
Windows Server 200844
Windows Server 2008 R247
Windows Server 201256
Windows Server 2012 R269
Windows Server 201687
Windows Server 201988

 a zjistíme příkazem:

úterý 7. ledna 2020

Verze MS SMB protokolu

SMB neboli Server Message Block je síťový souborový protokol, určený pro sdílení souborů a tiskáren mezi počítači. Microsoft doporučuje z bezpečnostních důvodů zakázat protokol SMB verze 1.0, jehož zranitelnosti využívá např. ransomware WannaCrypt nebo EternalRocks.

Nejstarší verze SBM 1 již není bezpečná a Ransomware dokáže využít její zranitelnosti a proniknout a ovládnou přes něj počítač i server. Doporučení je tedy jasné, vypnout podporu SBM verze 1.

Systém Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education již po čisté instalaci neobsahují klienta ani server SMBv1.

Systém Windows Server 2016 Education již po čisté instalaci neobsahuje předvoleně klienta ani server SMBv1.

Windows 10 Home a Windows 10 Professional po čisté instalaci stále obsahují klienta SMBv1.

Pokud klient SMBv1 není používán celkem 15 dní (kromě vypnutého počítače), automaticky se sám odinstaluje.