pátek 17. ledna 2020

Active Directory - zjištění FSMO rolí

Potřebuji zjistit, jaké FSMO role má každý server (řadič domény).Na příkazové řádce (CMD): netdom query fsmo

PowerShell:
  • Get-ADForest yourdomain | Format-Table SchemaMaster,DomainNamingMaster
  • Get-ADDomain yourdomain | format-table PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster

PowerShell:  • Get-ADDomain | Select-Object InfrastructureMaster, RIDMaster, PDCEmulator
  • Get-ADForest | Select-Object DomainNamingMaster, SchemaMaster

PowerShell
  • Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, Domain, Forest, OperationMasterRoles | Where-Object {$_.OperationMasterRoles} | Format-Table -AutoSize

Žádné komentáře:

Okomentovat