čtvrtek 16. ledna 2020

Active Directory - FSMO role

Zkratka FSMO = Flexible Single Master Operations

Po instalaci na Active Directory na více serverů (jedné domény) mají různé servery různé speciální role, které se starají o hladký běh a funkčnost celého systému v prostředí více serverů. Některé funkce však vyžadují centrální autoritu - proto je definováno celkem 5 základní rolí. Na tyto centrální autority se jednotlivé doménové řadiče obracejí se svými požadavky.
Tyto jsou instalovány automaticky při instalaci prvního Active Directory serveru. A také jsou automaticky přemístěny na další servery (když je více serverů v rámci domény). při korektní od-instalaci jsou tyto role automaticky přemístěny na zbývající doménové řadiče (servery).FSMO role:
  • Schema master              (jeden na forrest)
  • Domain naming master  (jeden na forrest)
  • PDC                                (jeden na doménu)
  • RID master                     (jeden na doménu)
  • Infrastructure master      (jeden na doménu)
A někdo se lze ještě setkat s těmito (které AD potřebuje ke svému provozu):
  • Domain DNS zone master
  • Forest DNS zone master

Schema Master
... řídí všechny změny a aktualizace doménového schématu.

Domain naming master
... používá se pouze a jen při přidávání nové domény do forrestu
... ověřuje, že je přidávaná doména v rámci forestu unikátní

PDC
... chová se jako Windows NT PDC (zpětná kompatibilita)
... je také zodpovědný za synchronizaci času v doméně
... též pod názvem PDC emulátor

RID master
... celý název: Relative ID Master
... používá se pro alokaci relativních ID doménovým řadičům v rámci jedné domény

Infrastructure master
... zodpovídá za aktualizaci referencí mezi objekty mezi doménami.

Žádné komentáře:

Okomentovat