úterý 21. ledna 2020

AD - převzetí FSMO rolí

Může také nastat případ, že je nutno převzít (násilně) některou z rolí.
Prostě proto, že původní server (který obsluhoval tyto role) již není k dispozici.

Opět se to provádí nástroje NTDSUTIL.

ntdsutil: roles
fsmo maintenance: connections
server connections: connect to server jmeno_nového_serveru
Binding to jmeno_nového_serveru ...
Connected to jmeno_nového_serveru using credentials of locally logged on user.
server connections: q
fsmo maintenance:


A následně zadáme role, které chceme násilně převzít.

Upozornění.
Toto je potřeba provádět s rozmyslem.
Ideálně nejprve zjistíme rozmístění rolí  na jednotlivých serverech ... viz předchozí příspěvky.

Po zadání role se nejprve provede pokus o transfer (přesun).
Ale protože původní server již není k dispozici, dojde k násilnému převzetí role.


Seize naming master
Seize infrastructure master
Seize PDC
Seize RID master
Seize schema master

a následně provedeme restart server.

Odkaz:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/255504/using-ntdsutil-exe-to-transfer-or-seize-fsmo-roles-to-a-domain-control

Žádné komentáře:

Okomentovat