sobota 31. prosince 2011

FUN: IT klasifikace slívovice

Dostal se mi do mejlíku tendle vtípeček ... 
a protože se mi moc líbí, tak jsem si ho sem dal, když máme toho Silvestra ...

: - ) 

Klasifikácia slivovice

0,1 litr - demo
0,25 litr - trial version

čtvrtek 29. prosince 2011

Adobe Flash 64 bit, MS Silverlight 64 bit a Java 64 bit

Přestože jsem ADOBE FLASH 64 bit v minulosti opakově cíleně hledal. nepodařilo se mi to.
Prostě neexistoval.

Před pár dny jsem na jeho existenci přišel náhodou.
A protože mi toto udělal radost, tak si o ni musím podělit ...
Je to škoda, že 64-bitová verze přišla až tak dlouho.
Jak Microsoft Silverlight, tak i Adobe Flash už nemají budoucnost (a nakonec obě firmy již dnes kroky k postupnému útlumu vývoje a nepočítají s těmito technologiemi do budoucna).
... a blíží se HTML5
Ale zpět k aktuální 64-bitové verzi Adobe Flash ...

středa 28. prosince 2011

MiniElektrikář 5. - Diody

1. Druhy diod
Dioda je elektronická součástka se dvěma elektrodami. Termín dioda původně znamenal elektronka s dvěma elektrodami, v současnosti se jedná prakticky pouze o polovodičovou součástku. Každá dioda má dva pracovní vývody, které se nazývají katoda a anoda. Základní funkcí diody je, že dovoluje tok proudu směrem od anody ke katodě od velmi nízkého napětí, např. Schottkyho dioda 0,3 V, křemíková dioda 0,7 V. Ve směru opačném, tedy od katody k anodě, proud obvykle neteče.

úterý 27. prosince 2011

MiniElektrikář 4. - Cívky

1. Elektrotechnická značka cívky
ZnackaCivky.jpg

Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech
- k vytvoření magnetického pole elektrického proudu, které se dále využívá k působení magnetickou silou - cívka slouží jako elektromagnet
- k indukci elektrického proudu proměnným magnetickým polem - cívka slouží jako induktor (nositel indukčnosti).
Cívku lze používat jako samostatnou součástku (elektromagnet, tlumivka) nebo jako součást složeného elektrického zařízení (elektromagnetické relé, transformátor, reproduktor).

pátek 23. prosince 2011

MiniElektrikář 3. - Kondenzátory

1. Elektrotechnická značka kondenzátoru

K zakreslení kondenzátoru v elektrickém obvodu se používá elektrotechnická značka:

Elektrotechnické značky kondezátoru

středa 21. prosince 2011

MS Outlook 2007: komunikace skrz PROXY firewall

Ozvali se mi kolegové, kteří jsou u jednoho zákazníka.

Že zákaznik si najednou postavil PROXY firewall (s autorizací na jméno a heslo).
A oni se ze svého notebook nemohou dostat do firemní pošty.

V prvním kroku se jim podařilo u zákazníka vyškemrat účet a heslo na zákazníkův PROXY firewall.
A ejhle Internet Explorer jim začal komunikovat a přes OWA se dostanou k poště.

úterý 20. prosince 2011

HYPER-V: Záloha virtuálních počítačů

Myslel jsem, že to je jasná věc, ale bohužel není (jak se s tím potkávám). Tak to sem musím napsat.

Když si chci z nějakého důvodů schovat virtuální počítač, nebo ho zazálohovat je doporučen tento následující postup.


pondělí 19. prosince 2011

IT a sex

Lidské tělo je velmi křehký mechanismus.
Stačí málo, někdy i malý drobný podmět (v přirovnání takříkajíc stisknutí tlačítka) a spustí se v těle různé dlouhodobé procesy aniž to člověk zjistí.
A i když nemá člověk na první pohled vážnější zdravotní problémy, dokáže s tímto velmi dlouho žít (a může si třeba i myslet, že to je jen přirozený proces stárnutí).
Může to být nedostatečná (nebo naopak nadbytečná) činnnost hormonů, která se může projevit např. "Ále já dneska na Tebe nemám chuť" (... říká stále dokola kluk holce v posteli).
Také to může být častá žíznivost (tak se třeba projevují počátku diabetu) nebo bolest někde něčeho (různé formy nádorů).
A jak IT technologie pomáhají v diagnostice ?

neděle 18. prosince 2011

MiniElektrikář 2. - Rezistory

1. Elektricka značka rezisotru (odporu)
Schématická značka rezistoru není celosvětově sjednocena. V Evropě se používá symbol ve tvaru obdélníčku.
Schématická značka není celosvětově standardizována (ve Spojených státech a v Japonsku se používá symbol vytvořený z lomené čáry).

sobota 17. prosince 2011

MiniElektrikář 1. - Elektrotechnické zákony

1. Ohmův zákon
Zákon je pojmenován podle svého objevitele Georga Ohma a vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem. Zákon říká, že elektrický proud v elektricky vodivém předmětu je přímo úměrný elektrickému napětí přiloženému na tento předmět, konstantou úměrnosti je vodivost.
Elektrický proud v kovovém vodiči je při stálém odporu přímo úměrný napětí na koncích vodiče. Je-li napětí na koncích vodiče stálé, je proud nepřímo úměrný odporu vodiče.

I = { {1 \over R} \cdot U}     nebo také     U = I \cdot R
kde I je elektrický proud, U je elektrické napětí a R je elektrický odpor.

Odpor většiny látek je závislý na jejich teplotě, která se průchodem proudu může měnit. Rovněž lze náročným technologickým postupem vyrobit látky, jejichž odpor může mít za určitých podmínek výrazně nelineární charakter - polovodiče. Při vedení elektrického proudu dochází i k jiným elektrickým jevům - běžné materiály mají kromě odporu také elektrickou permitivitu, může se projevovat vliv elektrické indukce.
Alternativním způsobem zápisu Ohmova zákona je tzv. diferenciální tvar:

\mathbf{j} = \sigma \cdot \mathbf{E}
kde \mathbf{j} je hustota elektrického proudu, σ je měrná elektrická vodivost a \mathbf{E} je intenzita elektrického pole. Diferenciální tvar vyjadřuje vztah elektrického pole a elektrického proudu.

pátek 16. prosince 2011

Disk o velikosti 3 TB a problémy

Než si koupíte HDD o disk velikosti 3 TB SATA nezapoměňte na následující:
- ujistěte se že Vaše základní deska je schopna adresovat "Large drive" ( > 2.19 TB )
- že máte "správný" operační systém (nejlépe 64-bitový MS Windows 7)

Windows XP (32-bit)
- nelze použít disky větší než 2,19 TB
   celý problém je v tom, 32bitová verze Windows XP neumí adresovat diskový prostor nad 2 TB
Windows XP (64-bit) / Windows Vista / 7 (64-bit) verze
- nutno naformátovat GPT oddíl (pokud není systémový)
- nutno mít BIOS UEFI (pokud chceme použít jako systémový)

čtvrtek 15. prosince 2011

Outlook Express - zapomenuté heslo

Přiťapkal za mnou jeden človíček, který externě spolupracuje s firmou s následujícícm dotazem:
"Jak přečíst zapomenuté heslo ve stařičkém e-mail kleintovi Outlook Express ?"
Není to až tak složité ...
Prográmků je na Internetu spousty.

středa 14. prosince 2011

úterý 13. prosince 2011

MS EXCEL - parametry příkazového řádku

Parametry MS Excel:
/r  ... soubor bude otevřen jen pro čtení
/t  ... soubor otevře jako šablonu
/n  ... soubor otevře jako šablonu
/e  ... zabrání zobrazení úvodní obrazovky
/p  ... určí složku jako aktivní pracovní složku
/s   ... přinutí EXCEL obejít všechny soubory uložené ve spouštěcích adresářích
/m  ... vytvoří nový sešit obsahující 1 list s makry s příponou XLM
/a ... spustí aplikaci EXCEL a načte doplněk pro automatizaci určený edentifikátorem

pondělí 12. prosince 2011

Test hardware: pevný disk (HDD) - program HDAT2

Čas od času je se toto může hodit ... otestovat pevný disk

Jeden z mnoha prográmků je HDAT2

Co nabízí ?:
HDAT2 je program pro otestování nebo diagnostiku zařízení ATA/ATAPI/SATA, SSD a SCSI/USB.
Program běží pouze pod čistým DOSem (ne v DOS relaci pod Windows). Vytvořte si startovací (boot) disketu nebo CD/DVD, zaveďte z ní systém a potom můžete tento program spustit.
Program HDAT2 má 2 módy:
Drive level testování na úrovni zařízení- hlavní funkce programu je testování a oprava vadných sektorů pro detekované zařízení
- získáte mnoho informací o detekovaných zařízeních

pátek 9. prosince 2011

Jak se stát registrovaným partnerem společnosti Cisco

Díky statusu registrovaného partnera získate nejen přístup do více sekcí našeho webového portálu www.cisco.com, ale také řadu výhod, jako např. možnost využívání programu NFR (nákup produktů do vlastní sítě za zvýhodněných podmínek) nebo VIP (možnost získat zpětné rabaty za prodej produktů Cisco a Cisco Small Business).


čtvrtek 8. prosince 2011

středa 7. prosince 2011

10 gigabit ethernet po metalice

10 Gigagabitový ethernet se pomalu ujímá vlády i v LAN sítích (alespoň tedy v páteřních rozvodech a při připojení serverů nebo datových polí).
Jaké jsou požadavky v případě metalického kabelu ?

pondělí 5. prosince 2011

MS System Center Center Essentials 2010

Podmínky instalace do 150 počítačů:
- MS Windows 2008R2 x64
- MS Windows 2008 32-bit
- Windows PowerShell 1.0
- MS .NET Framework 3.5 SP1
- MS XML 6.0
- Windows Automated Instalation Kit (AIK) for Windows 7
- Windows Remote Management (WinRM) 2.0
- SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2
- Windows Deployment Services (WDS)
- Windows Software Services (WSUS) 3.0 SP2 x64
- MS IIS 6.0 / 7.0 + ASP.NET 2.0
- MS SQL Server Dabase Services + Reporting Services

pátek 2. prosince 2011

čtvrtek 1. prosince 2011

MS Exchange 2010: požadavky na instalaci

Požadavky na instalaci MS Exchange Serveru 2010 (stručně):
- RAM: multiple roles 8 GB
- HDD: 1,2 GB pro MS Exchange + 0,5 GB pro UM + 0,5 GB prac. prostoru + prostor pro schránky
- 64 bitový HW
- DVD-ROM
- monitor 800 x 600 nebo lepší
- MS Windows Server 2008 x64 nebo MS Windows Server 2008 R2 x64
- MS Hyper-V Server 2008 nebo MS Hyper-V Server 2008 R2