pátek 11. května 2012

MiniElektrikář 24. - Elektrotechnická schémata

0. Úvod
Normalizovaný formát výkresu (formát řady A):
 • A0
 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • a vyjímečně A5

Normalizované druhy čar:
 • 0,18 mm
 • 0,25 mm
 • 0,35 mm
 • 0,5 mm
 • 0,7 mm
 • 1,4 mm
 • 2 mm


1. druhy elektrotechnických schémat
    - silové
    - ovládací
Nedílnou součástí je také může být úvodní stránka, dokumentační stránka (popis) a případně sumarizační stránka (např. souhrn použitého materiálu a zařízení).

Schémata mohou být obvodové, situační a blokové.

Celková informace o zařízení:
   - přehledová schémata
   - funkční schémata

Schémata vyznačující skladbu zařízení
   - obvodová schéma
   - náhradní schéma

Schémata elektrických spojení
   - zapojovací schéma vnitřních spojů
   - zapojovací schéma vnějších spojů
   - svorkovnicové schéma

Schéma rozmístění funkčních jednotek
   - situační schéma
   - situační schéma rozvodu
   - situační schéma sítě

2. Značky ve schématech
Schématické značky slouží k přehlednému, jednoduchému a rychlému kreslení elektrotechnických schémat.
Značky a čáry spojů se rozmisťují na kreslícím listu tak, aby podaly co nejlepší informaci představu o uspořádání výrobku a vzájemných vztahů jeho částí.
Čáry by měly mít co nejmenší počet křížení a zlomů.
Velikost mezery by měla být menší než 2 mm.
Elektrotechnická schémata se mohou kreslit do rastr.
Na popis se používá technická písmo a může se používat různá velikost.
Příslušné úseky se oddělují tenkou čerchovanou čárou.
Textové údaje se píšou rovnoběžně. Vyjímečně je dovoleno psát svisle.
Obvody kreslíme v klidové poloze.

 - pro elektrická schémata
 - pro schémata rozvaděčů
   - kontakty
   - signalizace
   - ovladače
   - jištění
   - pomocné kontakty přístrojů
   - senzory
   - ovládací přístroje mimo rozvaděč
   - cívky
   - pohony
   - zdroje napětí
   - relé
   - chrániče
   - jističe
   - ovládací vývody
   - spotřebiče
   - zásuvky
   - světla
   - kabely
   - přepěťové ochrany

3. Čtení schémat
Sestavujeme tak, aby bylo schéma co nejpřehlednejší.
Nepoužíváme zbytečně moc čar a uzlů - snažíme se, aby bylo co nejjednodušší a dalo se v něm dobře orientovat.
Schéma sestavujeme zleva doprava a je vhodné si výkres rozdělit na orientační pole.
... a čtení se provádí stejným způsobem

Žádné komentáře:

Okomentovat