úterý 8. května 2012

Minielektrikář 21. - Elektrárny

Současné elektrárny:
 • vodní elektrárny- přeměna energie vody (mechanické energie) an elektrickou energii
  - voda roztáčí vodní turbínu, která pohání elektrický generátor
  - podle konstrukce se dělí na
        - jezové (průtočné) - spád je tvořen jezem
        - derivační (náhonové) - spád je tvořen náhonem
        - přehradní (akumulační) - spád je tvořem přehradou
        - přečerpávací (Dlouhé Stráně v ČR)
        - přílivové - mořský příliv (v ČR není)
 • tepelné elektrárny- kondenzační parní elektrárna
  (spalování fosilních paliv nebo biomasy)
  - vznikne teplo - pára - pohání turbínu turbogenerátoru (kombinace s teplárnou)
  - plynové elektrárny
  (plynová trubína nebo spalovací motor)
  - paroplynové elektrárny 
 • větrné elektrárny- přeměna kinet. energ. proud. vzduchu mezi oblast. s růz. atmosf. tlakem na el. energii
   
 • jaderné elektrárny- přeměna energie jader těžkých prvků (uran, plutonium) v jaderném reaktoru
  - ohřívá vodu - pára - roztáčí turbínu

 • geotermální elektrárny- energie zemského jádra z hlubiných vrtů
  - získaná pára nebo horká voda se přemění na el. energii
   

 • solární elektrárny (tepelné nebo fotovoltaické)
  - taktéž sluneční elektrárny
  - přeměna energie z fotoelektrických článků nebo ohřevu média v solárních kolektorech


 • přílivové elektrárny- vliv slapových sil Měsíce a Slunce - zvedání a klesání mořské hladiny (příliv a odliv)
  - průtok - přeměna na el. energii
 • mořské vlnolamy

 • osmotická elektrárny Zkušební zařízení, využívající energie z procesu mísení mořské a sladké vody (Norsko)


Budoucí elektrárny

Žádné komentáře:

Okomentovat