pondělí 7. května 2012

MiniElektrikář 20. - elektropojmy

  • Pracovní vodič - vodič, který slouží k vedení pracovního proudu. Při jeho poruše zařízení nepracuje
  • Ochranný vodič - vodič, který zajišťujte ochranu před nebezpečným dotykem. Při jeho poruše zařízení pracuje, ale při další jiné poruše může být uživateli nebezpečné
  • Krajní vodič - vodič, který je pracovní a má napětí proti střednímu vodiči, v naší síti nn i proti zemi.
  • Střední vodič - vodič vyvedený z uzlu zdroje, je to pracovní vodič, v naší síti nn nemá napětí proti zemi. 
  • Vodič PEN - vodič, který v sobě sdružuje funkce ochranného a středního vodiče. Je to pracovní vodič, ale funkce ochrany je nadřazena funkci středního vodiče. Proto se na něj vztahují předpisy jako na ochranný vodič. Neodborně a zastarale se mu říká "nulák". Tento vodič musí mít nejmenší průřez 10mm2 u mědi a 16mm2 u hliníku.
  • Uzemňovací vodič - vodič, který spojuje část zařízení s uzemněním. Barva vodiče se řídí použitím.
  • Fázový vodič - vodič, který vede napětí některé fáze, je to krajní a pracovní vodič
  • Náhodný ochranný vodič - je to vodič tvořený souvislými kovovými neodnímatelnými částmi

Žádné komentáře:

Okomentovat