čtvrtek 10. května 2012

MiniElektrikář 23. - Pojistky

1. Pojistka:
Elektrická pojistka je jednorázové zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu. Tavná elektrická pojistka je obvykle tvořena tenkým vláknem, které se při překročení určité velikosti proudu přepálí a přeruší tak elektrický obvod. Vlákno tavné pojistky je obvykle zabudováno do skleněného tělíska.

2. Druhy
- tavná pojistka (válcová, nožová)
- vratná pojistka
- tepelná elektrická pojistka

Vysokovýkonové
Přístrojové
Nízkonapěťové

superrychlé (FF)
rychlé (F)středně pomalé (M)
pomalé (T)
superpomalé (TT).


3. princip působení
Pojistky obsahují drátek malého průřezu, který se při průtoku velkého proudu přetaví. Proudový obvod se přeruší a tak se zabrání případnému požáru.
4. konstrukční provedení
Systém tavné pojistky se skládá z bezpečnostní patice, lícovací vložky, tavné pojistkové vložky a šroubovací hlavice.
Pojistková vložka je válcovité porcelánové pouzdro s podélným otvorem (dutinou) vyplněným křemičitým pískem, kterým prochází jeden nebo více tavných vodičů, spojených (přiletovaných) s koncovými víčky: spodním kontaktem a vrchním kontaktem

5. Použití pojistek
  • pro chránění přístrojů se vyrábějí přístrojové pojistky v rozsahu obvykle 0,1 - 2 A
  • pro domovní a prům. rozvody malého výkonu se vyrábějí závitové pojistky v rozsahu 2 -50 A
  • pro proudy 100A - desítky kAse vyrábějí výkonové pojistky nejčastěji v nožovém provedení
  • pojistky se používají obvykle při napětí desítek V - 22 kV (výjimečně 35 kV)
  • účel, vypínací charakteristiky, značení, zásady jištění.
6. Zásady jištění
- výpočet proudu uvažovaného v obvodu
- volba jistícího přístroje k proudu uvažovaného v obvodu
- volba nebo výpočet průřezu vodičů (fázových, středních a ochranných) v obvodu s ohledem na jištění
- Výpočet zkratových proudů a ověření zda
   - vodiče a přístroje z hlediska zkratových proudů vyhovují
   - je zajištěna ochrana i před minimálními zkratovými proudy
- ověření zda je zajištěna ochrana před dotyukem neživých částí samočinným odpojením
- ověřením selektivity mezi jistícími prvky

7. Barevné značení pojistek
Pojistka má barevný terčík, který při přepálení vypadne a spodek má barevnou vymezovací vložku. To je to, co je vidět uvnitř spodku.

Běžně se lze setkat s pojistkami se závitem E27 (Edison) a E33 (Goliáš). Pojistky s menším závitem se kdysi také vyráběly, ale do dnešních dnů se pravděpodobně dochovaly již pouze jako muzeální kousky. Pojistky větší v domovních rozvodech najdeme také jen stěží.
<>   
E24 E33
Růžová 2A Černá 35A
Hnědá 4A Bílá 50A
Zelená 6A Hnědá 63A
Červená 10A
Šedá 16A
Modrá 20A
Žlutá 25A


8. Vypínací charakteristiky

Doba za kterou bude nadproud přerušen se zjistí z ampérsekundové vypínací charakteristiky pojistek a jističů. Ampérsekundové charakteristiky pojistek a jističů jsou součástí průvodní dokumentace výrobce a jsou uvedeny v jeho katalozích

Žádné komentáře:

Okomentovat