sobota 12. května 2012

MiniElektrikář 25. - Jističe

1. Jističe
Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím může chránit obsluhu před možným úrazem elektrickým proudem a chráněné elektrické zařízení před jeho poškozením.


Schématická značka jističe ...

2. Výhody / nevýhody
Jistič i pojistka mají podobnou funkci. S pojistkami je možné se dosud setkat u starších domovních elektrických instalací.
Výhody jističe: narozdíl od pojistky, která se při svém zapůsobení zničí (a musí být následně vyměněna), lze jistič znovu zapnout a obnovit tak dodávku proudu do elektrického obvodu. Jedná se tedy o nedestruktivní jistící zařízení.
Výhody pojistek: hlavní výhodou je jednoduchost a tedy většinou i nižší cena a menší rozměry. Výhodou může být i vyšší rychlost vypínání. Jistič má z principu své funkce omezenou rychlost působení, dokáže zkratový proud vypnout, ale většinou jej nedokáže omezit. Omezit velikost zkratového proudu umí některé typy rychlých pojistek.

3. Funkce
Jistič poskytuje v elektrickém obvodu tyto základní funkce:
- bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu
- bezpečné automatické vypnutí obvodu při nadproudu
- ruční vypnutí obvodu
- ruční zapnutí obvodu

4. Charakteristickými hodnotami jističe jsou
-  jmenovité napětí, pro které je určen
- jmenovitý proud, který trvale propouští aniž by rozpojil obvod
- zkratový proud, který je schopen vypnout (u běžných domácích přístrojů typicky 6 až 25 kiloampérů.

Zkratový proud je dány zkratovým výkonem nejbližšího transformátoru)
- vypínací charakteristika udává závislost času vypnutí na velikosti nadproudu nebo zkratového proudu. V závislosti na typu jističe a velikosti proudu může jít o časy od desítek minut do několika milisekund.

Pro určitý způsob použití existují standardizované charakteristiky jističů. Např. jističe určené pro ochranu elektromotorů (tzv. Motorové jističe) musí být konstruovány tak, aby vysoké proudy při rozběhu motoru nevedly k jejich nežádoucímu vypnutí.

5. Konstrukce jističe
 1. ovládací páčka
 2. aretační mechanismus
 3. kontakty
 4. přívodní šroubová svorka
 5. bimetalový člen pro vybavení přetížením
 6. regulační prvek nastavení citlivosti (u běžných domovních jističů nebývá přítomen)
 7. elektromagnetická spoušť pro vybavení zkratem
 8. zhášecí komora

6. Rozdělení jističů:
- střídavé
- stejnosměrné

Podle provedení :
- otevřené obvykle nad 2kA
- kompaktní obvykle do 2kA

Podle systému zhášení oblouku:
- deionové
- vakuové

Podle akčního členu (spouště):
- termomagnetické, pracující na dvou principech:
   - bimetal reaguje na nízké násobky jmenovitého proudu - přetížení
   - elektromagnet reaguje na vyšší násobky jmenovitého proudu - zkrat
- kataraktové (hydraulické) - elektromagnet, jehož ocelové jádro se pohybuje v olejové náplni - tlumiči. Při působení nadproudu je jádro vtahováno proti síle vnitřní pružiny a tření v oleji do cívky. Při dostatečném vtažení jádra dojde k přitažení vnější kotvy elektromagnetu a tím vybavení jističe.
- s elektronickou spouští - jistič obsahuje proudový transformátor, který převádí proud jističem na hodnoty, následně vyhodnocované blokem elektronické spouště. Při překročení nastavených hodnot jistič vypne. Tento způsob vybavování se využívá hlavně u jističů větších ampéráží cca. 200A a výš, kde by bylo problematické vytvořit zkratovou spoušť pomocí cívky nebo tepelnou spoušť pomocí bimetalového pásku. Jističe s elektronickou spouští mají další výhodu v nastavení maximálního proudu, volby vypínací charakteristiky, diagnostice jističe (možnost propojení s PC) apod.

7. Značení
 • E24růžová      2A
  hnědá       4A
  zelená       6A
  červená   10A
  šedá         16A
  modrá      20A
  žlutá         25A
   
 • E33černá        35A
  bílá           50A
  hnedá       63A

8. Konstrukční provedení - příklad
 1. ovládací páčka
 2. aretační mechanismus
 3. kontakty
 4. přívodní šroubová svorka
 5. bimetalový člen pro vybavení přetížením
 6. regulační prvek nastavení citlivosti (u běžných domovních jističů nebývá přítomen)
 7. elektromagnetická spoušť pro vybavení zkratem
 8. zhášecí komora
9. Vypínací charakteristiky
Charakteristiky běžných jističů se označují písmeny B, C a D. Všechny charakteristiky mají stejnou tepelnou část, liší se pouze ve zkratové části.
Smluvený nevypínací proud jistič nesmí vypnout nikdy, smluvený vypínací proud musí vypnout do hodiny. Smluvený nevypínací proud pro charakteristiky A, B, C a D je stanoven jako 1,13 násobek jmenovitého proudu, smluvený vypínací proud je 1,45 násobek jmenovitého proudu.
 • A Jistí (polovodiče)
 • B Jistí (odporové spotřebiče) - vypíná do 0,1 s při 3-5 násobku jmenovitého proudu. Staré značení L
 • C Univerzální jistič (žárovky, motory s lehkým rozběhem) - vypíná do 0,1 s při 5-10 násobku jmenovitého proudu. Staré značení U
 • D Motorový jistič (pro motory s těžkým rozběhem) - vypíná do 0,1 s při 10-20 násobku jmenovitého proudu. Staré značení M
10. Zásady jištění
 • výpočet proudu uvažovaného v obvodu
 • volba jistícího přístroje k proudu uvažovaném v obvodu
 • volba nebo výpočet průřezů vodičů (fázových, středních a ochranných) obvodu s ohledem na jištění
 • výpočet zkratových proudů a ověření, zda:
  - vodiče a přístroje z hlediska zkratových proudů vyhovují a
  - je zajištěna ochrana i před minimálníi zkratovými proudy
 • ověření, zda je zajištěna ochrana před dotykem neživým částí samočinným odpojením
  (závisí na způsobu uzemění sítě - TN, TT, IT)
 • ověření selektivity mezi jistícími prvky

Žádné komentáře:

Okomentovat