sobota 31. prosince 2011

FUN: IT klasifikace slívovice

Dostal se mi do mejlíku tendle vtípeček ... 
a protože se mi moc líbí, tak jsem si ho sem dal, když máme toho Silvestra ...

: - ) 

Klasifikácia slivovice

0,1 litr - demo
0,25 litr - trial version

čtvrtek 29. prosince 2011

Adobe Flash 64 bit, MS Silverlight 64 bit a Java 64 bit

Přestože jsem ADOBE FLASH 64 bit v minulosti opakově cíleně hledal. nepodařilo se mi to.
Prostě neexistoval.

Před pár dny jsem na jeho existenci přišel náhodou.
A protože mi toto udělal radost, tak si o ni musím podělit ...
Je to škoda, že 64-bitová verze přišla až tak dlouho.
Jak Microsoft Silverlight, tak i Adobe Flash už nemají budoucnost (a nakonec obě firmy již dnes kroky k postupnému útlumu vývoje a nepočítají s těmito technologiemi do budoucna).
... a blíží se HTML5
Ale zpět k aktuální 64-bitové verzi Adobe Flash ...

středa 28. prosince 2011

MiniElektrikář 5. - Diody

1. Druhy diod
Dioda je elektronická součástka se dvěma elektrodami. Termín dioda původně znamenal elektronka s dvěma elektrodami, v současnosti se jedná prakticky pouze o polovodičovou součástku. Každá dioda má dva pracovní vývody, které se nazývají katoda a anoda. Základní funkcí diody je, že dovoluje tok proudu směrem od anody ke katodě od velmi nízkého napětí, např. Schottkyho dioda 0,3 V, křemíková dioda 0,7 V. Ve směru opačném, tedy od katody k anodě, proud obvykle neteče.

úterý 27. prosince 2011

MiniElektrikář 4. - Cívky

1. Elektrotechnická značka cívky
ZnackaCivky.jpg

Cívka je elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech
- k vytvoření magnetického pole elektrického proudu, které se dále využívá k působení magnetickou silou - cívka slouží jako elektromagnet
- k indukci elektrického proudu proměnným magnetickým polem - cívka slouží jako induktor (nositel indukčnosti).
Cívku lze používat jako samostatnou součástku (elektromagnet, tlumivka) nebo jako součást složeného elektrického zařízení (elektromagnetické relé, transformátor, reproduktor).

pátek 23. prosince 2011

MiniElektrikář 3. - Kondenzátory

1. Elektrotechnická značka kondenzátoru

K zakreslení kondenzátoru v elektrickém obvodu se používá elektrotechnická značka:

Elektrotechnické značky kondezátoru

středa 21. prosince 2011

MS Outlook 2007: komunikace skrz PROXY firewall

Ozvali se mi kolegové, kteří jsou u jednoho zákazníka.

Že zákaznik si najednou postavil PROXY firewall (s autorizací na jméno a heslo).
A oni se ze svého notebook nemohou dostat do firemní pošty.

V prvním kroku se jim podařilo u zákazníka vyškemrat účet a heslo na zákazníkův PROXY firewall.
A ejhle Internet Explorer jim začal komunikovat a přes OWA se dostanou k poště.

úterý 20. prosince 2011

HYPER-V: Záloha virtuálních počítačů

Myslel jsem, že to je jasná věc, ale bohužel není (jak se s tím potkávám). Tak to sem musím napsat.

Když si chci z nějakého důvodů schovat virtuální počítač, nebo ho zazálohovat je doporučen tento následující postup.


pondělí 19. prosince 2011

IT a sex

Lidské tělo je velmi křehký mechanismus.
Stačí málo, někdy i malý drobný podmět (v přirovnání takříkajíc stisknutí tlačítka) a spustí se v těle různé dlouhodobé procesy aniž to člověk zjistí.
A i když nemá člověk na první pohled vážnější zdravotní problémy, dokáže s tímto velmi dlouho žít (a může si třeba i myslet, že to je jen přirozený proces stárnutí).
Může to být nedostatečná (nebo naopak nadbytečná) činnnost hormonů, která se může projevit např. "Ále já dneska na Tebe nemám chuť" (... říká stále dokola kluk holce v posteli).
Také to může být častá žíznivost (tak se třeba projevují počátku diabetu) nebo bolest někde něčeho (různé formy nádorů).
A jak IT technologie pomáhají v diagnostice ?

neděle 18. prosince 2011

MiniElektrikář 2. - Rezistory

1. Elektricka značka rezisotru (odporu)
Schématická značka rezistoru není celosvětově sjednocena. V Evropě se používá symbol ve tvaru obdélníčku.
Schématická značka není celosvětově standardizována (ve Spojených státech a v Japonsku se používá symbol vytvořený z lomené čáry).

sobota 17. prosince 2011

MiniElektrikář 1. - Elektrotechnické zákony

1. Ohmův zákon
Zákon je pojmenován podle svého objevitele Georga Ohma a vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem. Zákon říká, že elektrický proud v elektricky vodivém předmětu je přímo úměrný elektrickému napětí přiloženému na tento předmět, konstantou úměrnosti je vodivost.
Elektrický proud v kovovém vodiči je při stálém odporu přímo úměrný napětí na koncích vodiče. Je-li napětí na koncích vodiče stálé, je proud nepřímo úměrný odporu vodiče.

I = { {1 \over R} \cdot U}     nebo také     U = I \cdot R
kde I je elektrický proud, U je elektrické napětí a R je elektrický odpor.

Odpor většiny látek je závislý na jejich teplotě, která se průchodem proudu může měnit. Rovněž lze náročným technologickým postupem vyrobit látky, jejichž odpor může mít za určitých podmínek výrazně nelineární charakter - polovodiče. Při vedení elektrického proudu dochází i k jiným elektrickým jevům - běžné materiály mají kromě odporu také elektrickou permitivitu, může se projevovat vliv elektrické indukce.
Alternativním způsobem zápisu Ohmova zákona je tzv. diferenciální tvar:

\mathbf{j} = \sigma \cdot \mathbf{E}
kde \mathbf{j} je hustota elektrického proudu, σ je měrná elektrická vodivost a \mathbf{E} je intenzita elektrického pole. Diferenciální tvar vyjadřuje vztah elektrického pole a elektrického proudu.

pátek 16. prosince 2011

Disk o velikosti 3 TB a problémy

Než si koupíte HDD o disk velikosti 3 TB SATA nezapoměňte na následující:
- ujistěte se že Vaše základní deska je schopna adresovat "Large drive" ( > 2.19 TB )
- že máte "správný" operační systém (nejlépe 64-bitový MS Windows 7)

Windows XP (32-bit)
- nelze použít disky větší než 2,19 TB
   celý problém je v tom, 32bitová verze Windows XP neumí adresovat diskový prostor nad 2 TB
Windows XP (64-bit) / Windows Vista / 7 (64-bit) verze
- nutno naformátovat GPT oddíl (pokud není systémový)
- nutno mít BIOS UEFI (pokud chceme použít jako systémový)

čtvrtek 15. prosince 2011

Outlook Express - zapomenuté heslo

Přiťapkal za mnou jeden človíček, který externě spolupracuje s firmou s následujícícm dotazem:
"Jak přečíst zapomenuté heslo ve stařičkém e-mail kleintovi Outlook Express ?"
Není to až tak složité ...
Prográmků je na Internetu spousty.

středa 14. prosince 2011

úterý 13. prosince 2011

MS EXCEL - parametry příkazového řádku

Parametry MS Excel:
/r  ... soubor bude otevřen jen pro čtení
/t  ... soubor otevře jako šablonu
/n  ... soubor otevře jako šablonu
/e  ... zabrání zobrazení úvodní obrazovky
/p  ... určí složku jako aktivní pracovní složku
/s   ... přinutí EXCEL obejít všechny soubory uložené ve spouštěcích adresářích
/m  ... vytvoří nový sešit obsahující 1 list s makry s příponou XLM
/a ... spustí aplikaci EXCEL a načte doplněk pro automatizaci určený edentifikátorem

pondělí 12. prosince 2011

Test hardware: pevný disk (HDD) - program HDAT2

Čas od času je se toto může hodit ... otestovat pevný disk

Jeden z mnoha prográmků je HDAT2

Co nabízí ?:
HDAT2 je program pro otestování nebo diagnostiku zařízení ATA/ATAPI/SATA, SSD a SCSI/USB.
Program běží pouze pod čistým DOSem (ne v DOS relaci pod Windows). Vytvořte si startovací (boot) disketu nebo CD/DVD, zaveďte z ní systém a potom můžete tento program spustit.
Program HDAT2 má 2 módy:
Drive level testování na úrovni zařízení- hlavní funkce programu je testování a oprava vadných sektorů pro detekované zařízení
- získáte mnoho informací o detekovaných zařízeních

pátek 9. prosince 2011

Jak se stát registrovaným partnerem společnosti Cisco

Díky statusu registrovaného partnera získate nejen přístup do více sekcí našeho webového portálu www.cisco.com, ale také řadu výhod, jako např. možnost využívání programu NFR (nákup produktů do vlastní sítě za zvýhodněných podmínek) nebo VIP (možnost získat zpětné rabaty za prodej produktů Cisco a Cisco Small Business).


čtvrtek 8. prosince 2011

středa 7. prosince 2011

10 gigabit ethernet po metalice

10 Gigagabitový ethernet se pomalu ujímá vlády i v LAN sítích (alespoň tedy v páteřních rozvodech a při připojení serverů nebo datových polí).
Jaké jsou požadavky v případě metalického kabelu ?

pondělí 5. prosince 2011

MS System Center Center Essentials 2010

Podmínky instalace do 150 počítačů:
- MS Windows 2008R2 x64
- MS Windows 2008 32-bit
- Windows PowerShell 1.0
- MS .NET Framework 3.5 SP1
- MS XML 6.0
- Windows Automated Instalation Kit (AIK) for Windows 7
- Windows Remote Management (WinRM) 2.0
- SQL Server 2008 / SQL Server 2008 R2
- Windows Deployment Services (WDS)
- Windows Software Services (WSUS) 3.0 SP2 x64
- MS IIS 6.0 / 7.0 + ASP.NET 2.0
- MS SQL Server Dabase Services + Reporting Services

pátek 2. prosince 2011

čtvrtek 1. prosince 2011

MS Exchange 2010: požadavky na instalaci

Požadavky na instalaci MS Exchange Serveru 2010 (stručně):
- RAM: multiple roles 8 GB
- HDD: 1,2 GB pro MS Exchange + 0,5 GB pro UM + 0,5 GB prac. prostoru + prostor pro schránky
- 64 bitový HW
- DVD-ROM
- monitor 800 x 600 nebo lepší
- MS Windows Server 2008 x64 nebo MS Windows Server 2008 R2 x64
- MS Hyper-V Server 2008 nebo MS Hyper-V Server 2008 R2

středa 30. listopadu 2011

úterý 29. listopadu 2011

Microsoft Small Basic

Já jsem z generace, která zachytila nástup robota Karla (sice už v poněkd pozdějším věku) v rámci výuky mrňat.
Nyní i firma Microsoft přichází s něčím podobným.pátek 25. listopadu 2011

Jak automaticky zálohovat Windows Internal Database

Pokud používáte Windows Internal Database (např. pro RMS, ...) v rámci serveru MS Windows 2008 ( nebo MS Windows Serveru 2008 R2) je dobré také nasadit zálohování.
Nejlépe plně automaticky skrz naplánované úlohy (to co je červeně modifikujeme dle svých potřeb).

Popis skriptu ... co dělá:
- provede automaticky zálohu všech databází
- udržuje historii posledních 12 záloh
- zálohuje do cesty D:\SQLinternal\Backup\

čtvrtek 24. listopadu 2011

MS Windows 2008: Jak se připojíme k Windows Internal Database

Od MS Windows Server 2008 je nedílnou součástí i MS Windows Internal Database (která má však své omezení).

Přesto se dá použít i pro některé situace (a nemusí být administrátor databázový expert).

Co já vím, tak je použitelná pro roli AD RMS a pro roli WSUS.


A následující dotaz zní ...
Jak se připojíme k této databázi (může se občas vyskytnout specifická potřeba ... např. vydolovat nějaká data)?
Nebo ... jak se jmenuje instance Windows Internal Database ?

středa 23. listopadu 2011

Restart síťové karty z příkazové řádky

Jak provést restart síťové karty z příkazové řádky ?

(postup platí pro jednu právě aktivní síťovou kartu):úterý 22. listopadu 2011

MS Outlook 2010: přístup do cizí schránky

A máme tu zase dovolené ...
A ozývají se uživatelé (zejména z obchodního úseku a když už jsou takříkajíc někde v dálavách), že chtějí aby jim to jejich schránky někdo nakukoval ...

Infrastruktura:
Server: MS Exchange 2007 Std SP3
Client: MS Outlook 2010 SP1


Takže co s tím ?


pondělí 21. listopadu 2011

Robocopy: nová verze ve Windows 7 a Windows 2008R2

Firma Microsoft již nějaký čas nabízí velmi zajímavý nástroj ROBOCOPY.
Nejprve byl součástí RESOURCE KITu (už od operačního systému MS Windows NT 4.0 / Windows 2000, ...).
A v posledním verzích operačního systému Windows je již nedílnou součástí (mám na mysli MS Windows 7, Windows 2008, Windows 2008R2).
Nechtěl bych opakovat snad již známou věc, že ROBOCOPY se používá na příkazovém řádku (ale na Internetu se dají najít i další nástroje s grafickým rozhraním, které volají RoboCopy ... ale mají omezené možnosti).

pátek 18. listopadu 2011

MS Exchange: Jak zapnout automatickou rezervaci místnosti 2.

V tomto článku jsem popisoval jak zapnout automatickou rezervaci místnosti (v MS Exchange Serveru).

Vše nastavovalo na příkazovém řádku.

Ale ještě existuje jedna příjemější možnost ... možnost provést nastavení v GUI (kdo si má také pamatovat spousty těch parametrů).
Takže pokud máte málo místností ... jednu či dvě, dá se vše snadno "naklikat".čtvrtek 17. listopadu 2011

IT dospělo

V měsíci říjnu roku 2011 zemřelo několik významných postav ze světa IT technologií.
I to je známka, že IT odvětví dospívá ... stárne
Že IT průmysl již má svou historii, když ji opuští otcové - zakladatelé.

A bez nich bychom si snad nedokázali představit to, čím dnes svět je.

To co používají masy lidí v každo-denním životě (iPhony).
To co používají počítačoví odborníci (Unix).
To na čem je dnes v převažné míře založena počítačová vývojářská práce (programovací jazyk C).
A nakonec to, co se dnes v laboratořích rozvíjí, abychom to mohli v následujících letech používat, aniž si to budeme uvědomovat.

Za všechny snad jen ty nejznámější jména:

středa 16. listopadu 2011

MS Exchange Server: výpis vlastností mailboxu na příkazové řádce

Čas od času se to hodí.
Vypsat na příkazovém řádku vlastnosti poštovní schránky.

Provede se to takhle:
1. Spustím EXCHANGE MANAGEMENT SHELL

úterý 15. listopadu 2011

Problems with KB2584066 & Office 2010 RMS

V tomto článku jsem popisoval problém KB2584066 a s MS Office 2010 a s AD RMS (který jsem sepsal dosloval pár hodin před odjezdem na svou zahraniční dovolenou).
Po návratu jsem se musel věnovat důležitějším a spěchajícím věcem.

A mezitím jsem na tento problémeček trošičku po-zapomenul.


A nyní se problém opět projevil.
S jakousi záplatou.
Takže co s tím ?

Opět hledat a zakazovat instalaci další záplaty je asi nesmysl.

pondělí 14. listopadu 2011

MS Exchange Server - antivir

Dnes je téměř nutností používat na e-mail serveru nějaké bezpečnostní řešení.

Antispamová kontrola (která je již nedílnou součástí) je již v posledních verzích MS Exchange Serveru na velmi vysoké úrovni .

Ale dosud zatím není součástí kontrola virů (a dalších breberek ...), které se můžou vyskytnout nejen v e-mailu, ve schránkách na serveru, ale i ve veřejných složkách

pátek 11. listopadu 2011

On-Line služby 17. - Jakou mám ip adresu

Jakou mám ip adresu?
Čas od času se mi stane, že potřebuju znát, jakou mám veřejnou ip adresu (když se na chvilku ocitnu v neznámé sítí).

Postup je poměrně jednoduchý ...
 
Veřejnou IP adresu zjítím, tak, že v www prohlížeči zadám:

čtvrtek 10. listopadu 2011

MS Exchange: Jak vytvořit množství místností z příkazového řádku

Create a Room mailbox:

Potřeboval jsem vytvořit několik místností (lidově řečeno "jednaček"). A protože se mi nechtělo opakovaně procházet grafickým prostředím, začal jsem se zajímat jak na to z příkazového řádku.

A zde je velmi stručný postup ...

1. Nejprve spustím Management Exchange Shell (nezapomenout, že spuštění se musí provést pod účtem administratora)

středa 9. listopadu 2011

MS Exchange: Jak změnit mailbox typu "room" na typ "user" ?


Mám Microsoft Exchange Server 2007
(ale jsem přesvědčen že ten samý postup bude fungovat i v MS Exchange Serveru 2010 ... jen momentálně to nemám možnost vyzkoušet).

Jak tedy změnit mailbox typu "room" na typ "user" ?
(občas se to hodí, kdy je potřeba sem a tam zkonvertovat mailbox a provést požadované změny ... např. ve sdíleném kalendáři).


úterý 8. listopadu 2011

MS Exchange: Jak zapnout automatickou rezervarci místnosti

Mám jednací místnost, kterou si uživatelé rezervují pro různé schůzky (i třebas se zákazníky).
A chceme, aby tato jednací místnost automaticky potvrzovala a rezervovala požadavky na schůzky.

A nesmím zapomenout dodat, že to vše mám v prostředí MS Exchange Server 2007 SP3,  MS Outlook 2010 SP1 (plus na všem všechny aktualizace).

Takže jak to zařídíme ? 

Na příkazovém řádku takto jednoduše ...
:-)

pondělí 7. listopadu 2011

RAMdisk pro Windows

V počítačovém pravěku se stávalo, že vývoj hardware předběhl vývoj software.
Konkrétně např. operační systém neuměl využít RAM paměť, kterou měl k dispozici.
A chytré hlavy napadlo, využít jej jako RAMdisk pro použití dočasných souborů (tam kde byly velmi časté čtecí a zapisové operace) ... takže došlo k obrovskému zrychlení (rozdíl v přístupové době mezi pevným klasickým diskem a RAM pamětí je i dnes stále ještě dost značný).

Načas se RAMdisky ztratily ze scény (nebo alespoň z mé pozornosti).
A dnes se opět vrací pomaličku na scénu.

Význam ale stále mají ...
(aspoň do té dobý než prodeje SSD disků převáží na prodeji klasických plotýnkových otáčkových disků).

Podívejme se tedy jaké jsou k dispozici:

pátek 4. listopadu 2011

čtvrtek 3. listopadu 2011

MS Exchange 2007: čísla buildů

Čas od času se mi to hodí.

Tak jsem si sem musel poznamenat jednotlivá čísla všech Service Packů a RollUpů  vztahující se k produktu MS Exchange Serveru 2007.

A jsou tam i odkazy na Microsoft KáBéčka vztahující se k jednotlivým aktualizacím.


středa 2. listopadu 2011

NOKIA E52: parametry pro aktualizaci přímo z mobilu

Zadat: *#0000# 

Vybrat Options > Server profiles > Options > New server profile > Copy = No
Server Name: Nokia
Server ID:      Nokia
Server password:  firmupservpass
Access point:  vybrat Internet

úterý 1. listopadu 2011

Google: THE EVOLUTION OF THE WEB


Při příležitosti třetích narozenin Chromu firma  GOOGLE připravila interaktivní infografiku, ve které se můžeme ponořit do historie hlavních webových technologií a prohlížečů.

pondělí 31. října 2011

Co je Microsoft Server Virtualization Validation Program (SVVP)

Při řešení nasazení serverové virtualizace, vzniká problém.

Je ta daná konkrétní aplikace (či technologie) podporovaná pro provoz ve virtuálním prostředí (tedy úplně přesně řečeno ve virtualizovaném operačním systému)?

A neztratí se při instalaci do tohoto prostředí nárok na podporu ze strany Microsoftu?
čtvrtek 27. října 2011

MS Windows: Uživatel se nemůže přihlásit svým doménovým účtem

Stalo se mi toto během několika dnů dvakrát za sebou.
Uživatel se najednou nemohl přihlásit svým doménovým účtem do domémy (tvořené MS Windows Servery 2008) ze svého počítače (tuším, že oba měli MS Windows XP).
A tak jsem začal na obou počítačích pátrat po příčině.
Byla velmi prozaická.středa 26. října 2011

Windows: nastavaní jako síťový router

Počítač s operačním systémem MS Windows 7 (ale také Windows XP a Windows Vista) je možné také použít jako síťový router (přestože se to moc neví) v nouzových situacích, když není honem rychle po ruce hardwarová škutulka (síťový router)

Ale zpět k Microsoftům ...
:-)
V serverových operačních systémech je nastavení jako router samozřejmé (MS Windows 2000/2003/2008) - tato funkcionalita je nedílnou součástí operačního systému.

Ale jak se tato funkčnost nastaví na klientských operačních systémech (MS Windows XP/Vista/7) bez instalace dodatečného software?úterý 25. října 2011

Windows 7: default heslo administratora

Default heslo lokálního uživatele Administrator v MS Windows 7 po instalaci operačního systému je prázdné (tedy bez hesla).

Tento uživatel je při běžném spuštění operačního systému neaktivní (nelze jej použít k přihlášení).