středa 24. srpna 2016

PowerShell: ReFS

Jen několik PowerShell příkazů pro práci s souborovým systémem ReFS


Práce s disky:
 • Seznam disků, které jsou OFFLINE: Get-Disk | Where-Object IsOffline –Eq $True
 • Označ disk jako zapisovatelný: Set-Disk –Number číslo_disku -IsReadonly $False
 • Dej všechny disky do ONLINE:
  Get-Disk | Where-Object IsOffline –Eq $True | Set-Disk –IsOffline $False
 • Dej disk do ONLINE: Set-Disk číslo_disku –IsOffline $False
 • Inicializace disku: Initialize-Disk číslo_disku
 • Inicializace disku s GPT: Initialize-Disk číslo_disku –PartitionStyle GPT
 • Seznam systémových disků: Get-Disk | Where-Object IsSystem -eq $True
 • Smazání oddílu: Clear-Disk číslo -RemoveData
 • Seznam disků: Get-Disk
 • Seznam disků "Storage Spaces": Get-Disk | Where-Object -Eq Spaces
Práce s oddíly:
 • Seznam oddílů na všech discích: Get-Partition
 • Seznam oddílů na konkrétním disku: Get-Partition –DiskNumber číslo_disku
 • Vytvoření nového oddílu:
  New-Partition –DiskNumber číslo_disku -UseMaximumSize -AssignDriveLetter
Práce s Volume:
 • Seznam všech Volume: Get-Volume
 • Seznam konkrétního Volume: Get-Volume –DriveLetter písmenko_disku
 • Formátování Volume: Format-Volume -DriveLetter písmenko_disku
 • Zjištění, který není zfomátován: Get-Disk | Where-Object PartitionStyle –Eq "RAW"
Práce s ReFS:
 • Nový oddíl s ReFS a s vypnutou datovou integritou:
  New-Partition -DiskNumber číslo_disku -UseMaximumSize -AssignDriveLetter | Format-Volume -NewFileSystem "jméno" -FileSystem ReFS -SetIntegrityStreams $false
 • Formátování oddílu s ReFS a vypnutou datovou integritou:
  Format-Volume -DriveLetter písmenko_disku -FileSystem ReFS -SetIntegrityStreams $false
 • Zapnutí ochrany datové integrity pro konkrétní adresář
  Get-Item -Path "adresář" | Set-FileIntegrity -Enable $True
 • Zapnutí ochrany datové integrity pro konkrétní soubor
  Set-FileIntegrity -FileName "soubor" -Enable $True

Žádné komentáře:

Okomentovat