pondělí 29. srpna 2016

MS Exchange Server 2016 - instalační poznámky (díl 6)

Úspěšně máme za sebou instalační přípravu a můžeme se vrhnout na vlastní instalaci MS Exchange Serveru 2016.
 1. Instalace MS Exchange Serveru 2016
  V případě, že chceme rozhodit binární instalaci, databáze a logy do různých disků, tak postup najdeme v tomto seriálů v jednom z předchozích dílů ... a příslušně si upravíme script (rozhození je možno provést i kdykoliv budoucnu ... např. přesun databáze)
  Ten konkrétní script předpokládá umístění "všeho" do jednoho disku.

  setup.exe /Mode:Install /Roles:Mailbox /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /TargetDir:"e:\Exchange_Server.2016" /LogFolderPath:"e:\Exchange_Server.2016\Mailbox\EXSRV16a" /MdbName:EXSRV16a 

  Instalace může trvat delší dobu (dle výkonnosti HW a přidělených zdrojů do virtuálního počítače). Doba instalace (v mém případě) trvala 1 - 1,5 hod.

  Poznámka:
  V případě, že se nezadá parametr /TargetDir provede se instalace do %ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server\V15 ... obvykle tedy na disk c:  
   
 2. Kontrola instalace
  Get-ExchangeServer | FT Name,AdminDisplayVersion,Edition,ServerRole -AutoSize

  Poznámka: Pokud u nového serveru máte jako edici Standard nebo Standard Evaluation  není potřeba se lekat. Později zadáme správné číslo (rozuměj pro edici Enterprise) a MS Exchange Server se přepne do správné edice.

   
 3. Nastavení SCP Autodiscover  Okamžité nastavení Autodiscover po instalaci je velmi důležité v případě, že již provozuje ve stejné AD jiný další MS Exchange Server (v našem scénáři provádíme upgrade), který je v produkčním prostředí.
  V případě, že neprovedeme okamžitou opravu default konfigurace, může dojít následující situaci:
  MS Outlooky 2010/2013/2016 uživatelů se "chytnou" tohoto nového serveru s dosud neopravenou konfigurací ... a uživatelům se začne zobrazovat výstražné chybové hlášení.

  Nejprve si pro kontrolu vypíšeme aktuální stav:
  Get-ClientAccessService | FT name, AutoDiscoverServiceInternalUri

  a následně nastavíme:

  Set-ClientAccessService -Identity 
  jméno_serveru -AutodiscoverServiceInternalURI https://autodiscover.domena.cz/Autodiscover/Autodiscover.xml 
  A znovu zkontrolujeme aktuální stav:
  Get-ClientAccessService | FT name, AutoDiscoverServiceInternalUri
   
 4. Zastavíme a zakážeme nepoužívané služby MS Exchange Serveru
  V mém případě se jedná o služby IMAP4 a POP3
  Stop-service msExchangeIMAP4
  Stop-service msExchangeIMAP4BE
  Stop-service MSExchangePOP3
  Stop-service MSExchangePOP3BE
 5. Set-service msExchangeIMAP4 -startuptype Disabled
  Set-service msExchangeIMAP4BE -startuptype Disabled
  Set-service msExchangePOP3 -startuptype Disabled
  Set-service MSExchangePOP3BE -startuptype Disabled

   
 6. Povolíme MAPI/HTTP
  Set-OrganizationConfig –MapihttpEnable $true
   
 7. Zadáme licenční klíč (a zároveň provede první kontrolu funkčnosti)
  Na nově instalovaném serveru zadáme licenční klíč:

  Set-ExchangeServer $exsrv -ProductKey ABCDE-12345-FGHIJ-67890-KLMNO
   
 8. Provedeme kontrolu OAB
  Je doporučeno, aby byl na Starém MS Exchange Serveru nastaven OAB ke každé staré databázi

  Get-OfflineAddressBook | FT Name,IsDefault,ExchangeVersion
  Get-MailBoxDatabase | FT Name,*offline*,exchangeversion -AutoSize
   
 9. Provedeme IMPORT CERTIFIKÁTU
  $exsrv13cert = "C:\Exchange2013Cert.pfx"
  $heslo = "
  heslo1"
  $password = ConvertTo-SecureString $heslo -AsPlainText –Force

  Import-ExchangeCertificate -FileName $exsrv13cert -PrivateKeyExportable $true –Password $password | Enable-ExchangeCertificate –Services POP,IMAP,IIS,SMTP –DoNotRequireSsl

  A provedeme restart IIS (není nutný neb vzápětí provedeme restart celého serveru)
  iisreset /noforce
   
 10. Následně provedeme restart počítače
  restart-computer

  Poznámka:
  Pro aktivaci naší licence na tu správnou (zakoupenou) edice (nebo pro přepnutí ze Standard Evaluation) stačí normálně jen a pouze provést restart služby MS Exchange Information Store.
  Ale protože dosud nebyl proveden restart celého serveru po instalaci MS Exchange Server je v mých poznámkách doporučen restart celého serveru.

Žádné komentáře:

Okomentovat