pátek 26. srpna 2016

MS Exchange Server 2016 - před instalační script (díl 5)

A ještě si shrneme před-instalační script ...

PowerShell:

Na serveru, kde je instalován doménový řadič
# DEFINICE
  $domena = doména.cz

# ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ AD na doménovém řadiči
# nejprve kontrola aktuálního stavu
  Get-ADDomain | select domainMode, DistinguishedName 
  Get-ADForest | select forestMode
  Get-ADDomain –identity 
$domena

# zvýšení úrovně funkčnosti domény
  Set-ADDomainMode –identity 
$domena -DomainMode Windows2012R2Domain
  $pdc = Get-ADDomainController -Discover -Service PrimaryDC
  Set-ADDomainMode -Identity $pdc.Domain -Server $pdc.HostName[0] -DomainMode Windows2012R2Domain

# zvýšení úrovně doménové struktury
  $Forest = Get-ADForest
  Set-ADForestMode -Identity $Forest -Server $Forest.SchemaMaster -ForestMode Windows2012R2Forest


# ROZŠÍŘENÍ SCHMÉTU AD PRO MS EXCHANGE SERVER 2016

  r:\setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 
  r:\setup.exe /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 
  r:\setup.exe /PrepareDomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
Na počítači, kde je instalován MS Exchange Server 2013

# KONTROLA STÁVAJÍCÍ VERZE MS EXCHANGE SERVERU
  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010
  Get-ExchangeServer | FT Name, AdminDisplayVersion, Edition, ServerRole -AutoSize


# Nezapomenout na Export certifikátu na starém MS Exchange Server 2013
# nejprve vypíšeme seznam a zvolíme ten "správný certifikát"
  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010
  Get-ExchangeCertificate | fl Thumbprint,NotAfter,Issuer,CertificateDomains,Services
# definujeme proměnné
  $exsrv16 = "\\EXSRV16\c$"
  $exsrv13cert = "C:\Exchange2013Cert.pfx"
  $heslo = "heslo1"
  $certotisk "548061E2858ED441BF787C69C156149FC92F7F95"
  $password = ConvertTo-SecureString $heslo -AsPlainText –Force
# Export Certifikátu
  Export-ExchangeCertificate -Thumbprint $certotisk -FileName $exsrv13cert -Password $password | Out-Null
  Copy-Item $exsrv13cert $exsrv16


Na počítači, kde bude instalován MS Exchange Server 2016

# NAPÁJENÍ
  POWERCFG.EXE /S SCHEME_MIN

# INSTALACE POŽADOVANÝCH ROLÍ A FUNKCÍ MS WINDOWS SERVER
Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

# MS Unified Communications Managed API Core Runtime, ver. 4.0
# stáhnou a instalovat

# https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992


# RESTART POČÍTAČE
  Restart-Computer

Žádné komentáře:

Okomentovat