čtvrtek 25. srpna 2016

MS Exchange Server 2016 - poznámky před instalací (díl 4)

Jen si sem dám trochu poznámek před upgradem MS Exchange Serveru
Budu provádět upgrade z verze 2013 na cílovou verzi 2016 (CU2 ... v době psaní tohoto článku).
Vše bude ve virtualizaci MS-HYPER-V 2012R2.

V případě instalace přímo na fyzický HW je nutno pamatovat na několik doporučených odlišností.
Jedná se např. doporučené vypnutí Hyperthreading.

Pro vyšší výkon je též vhodná optimalizace diskového pole:
- Storage Controller Cache: 75% Write a 25% Read
- Při RAID použít STRIP (per disk chunk) 256 KB nebo větší v násobku 256

Poznámka:
Všechny níže uvedené příkazy jsou použitelné v prostředí PowerShell

Postup:
 1. KLIENT - MS OUTLOOK
   Klienti musí být nejméně MS Outlook 2010 SP2
   Velmi doporučeno je mít instalovány všechny aktualizace na klientech MS Outlook.
   
 2. SERVER - MS EXCHANGE
  Upgrade lze provádět od verze: MS Exchange Server 2010 SP3 RollUp 11
  Pokud máme nižší verzi MS Exchange ... musíme nejprve provést formou upgrade mezi-krok ... musíme se dostat se na minimální požadovanou verzi 2010 SP3 RU11
   
 3. Exchange 2016 system requirements
  https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/aa996719(v=exchg.160).aspx
 4. Exchange Server Supportability Matrix
  https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff728623(v=exchg.150).aspx
 5. Nová VM pro MS Exchange Server - doporučení RAM
  Výpočet RAM pro MS Exchange Server 2016 (a také pro 2013)
  Zde je EXCEL tabulka pro vyplnění:  Exchange Server Role Requirements Calculator v7.9
  V menším organizacích (cca 100 mailboxů plus mínus) obvykle vystačíme s 16 GB RAM.
  Pokud dáme 24 GB a víc MS Exchange server pak potěší svým výkonem.
   
 6. Nová VM pro MS Exchange Server - doporučení disky
  Ve VM, kde bude instalován MS Exchange Server 2016 je doporučeno následující:
  - na disku C: mít volné místo cca 40 GB
  - instalaci MS Exchange provést na samostatný logický disk
  - tento datový disk by měl být GPT oddíl a souborový systém NTFS 64 Kb
  - nejvhodnější volbou je ale souborový systém ReFS
    (jen je nutno pamatovat, aby ReFS znal i zálohovací SW ... musí umět provést BACKUP/RESTORE)
  - Pamatovat na: Data integrity Features: Disabled
  - ReFS: nelze instalovat (umístit zde) binární soubory MS Exchange Serveru
  - ReFS: lze instalovat MS Exchange databáze, logy, indexy
  - v případě že máme více databází, je vhodné dát každou Exchange databázi do samostatného
    logického disku
   
 7. Nová VM pro MS Exchange Server - doporučení síť
  Ve VM, kde bude instalován MS Exchange Server 2016
  - je doporučeno nevypínat IPv6
  - je doporučeno neomezovat na interním firewallu dynamický rozsah TCP portů
   
 8. Nová VM pro MS Exchange Server - doporučení nastavení VM
  Ve VM, kde bude instalován MS Exchange Server 2016 zvolíme schéma napájení na Vysoký výkon
  Na příkazové řádce se to provede takto:
  POWERCFG.EXE /S SCHEME_MIN
   
 9. MS Exchange Server - doporučení pro starý server
  Zkontrolujeme, poslední dostupnou instalovanou aktualizaci v MS Exchange Serveru 2013 (v době psaní článku to byla CU13)
  Powershell:
  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010
  Get-ExchangeServer | FT Name,AdminDisplayVersion,Edition,ServerRole -AutoSize

  Pro MS Exchange Server 2013 CU13 platí: Version 15.0 Build 1210.3
   
 10. Doménový řadič - úroveň AD
  Na doménovém řadiči je nutno zvýšit provést (pokud není) zvýšení úrovně funkčnosti domény a doménové struktury služby Active Directory – minimálně na verzi 2008
  - zvýšení úrovně funkčnosti domény – snap-in: Uživatelé a počítače služby AD
  - zvýšení úrovně doménové struktury – snap-in: Domény a vztahy důvěrnosti služby AD
  Nejprve kontrola aktuálního stavu
  Get-ADDomain | select domainMode, DistinguishedName 
  Get-ADForest | select forestMode
  Get-ADDomain –identity 
  $domena 
  Zvýšení úrovně funkčnosti domény
  Set-ADDomainMode –identity 
  $domena -DomainMode Windows2012R2Domain
  $pdc = Get-ADDomainController -Discover -Service PrimaryDC
  Set-ADDomainMode -Identity $pdc.Domain -Server $pdc.HostName[0] -DomainMode Windows2012R2Domain 

  Zvýšení úrovně doménové struktury
  $Forest = Get-ADForest
  Set-ADForestMode -Identity $Forest -Server $Forest.SchemaMaster -ForestMode Windows2012R2Forest

   
 11. Doménový řadič - rozšíření schématu
  Na doménovém řadiči je nutno provést přípravu Active Directory pro instalaci MS Exchange Server 2016 (provede se rozšíření schématu Active Directory)
  Doménovému řadiči musíme podstrčit DVD nebo adresář s instalací MS Exchange Server 2016 (v době psaní tohoto článku to byla verze MS Exchange Server 2016 CU2)

  Na příkazové řádce se spustíme postupně následující:
  setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
  setup.exe /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
  setup.exe /PrepareDomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
   Poznámka:
  Toto je nevratná operace.
  Např. už nemůžeme přidat žádný další starší MS EXCHANGE SERVER ... např. 2013
   
 12. Instalace požadovaných rolí a funkcí MS Windows Serveru
  Ve VM, kde bude instalován MS Exchange Server 2016 provede instalaci všech požadovaných komponent OS:

  PowerShell:
  Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

  A následně provedeme restart počítače:  Restart-Computer
   
 13. Nová VM pro MS Exchange Server - instalace komponent
  Dále ve VM, kde bude instalován MS Exchange Server 2016 provedeme instalaci
  MS Unified Communications Managed API Core Runtime, ver. 4.0
  Ke stažení je na adrese: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992

  A následně provedeme restart počítače: Restart-Computer
   
 14. Starý MS Exchange Server - Export certifikátu
  Starý Exchange Server (v mém případě verze 2013)
  Provedeme export používaného certifikátu do souboru s příponou PFX

  Nejprve zjistíme který konkrétní certifikát budeme EXPORTOVAT
  (vypíšeme seznam všech certifikátů)
  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010
  Get-ExchangeCertificate | fl Thumbprint,NotAfter,Issuer,CertificateDomains,Services


  Nadefinujeme proměnné ... důležitá je hodnota v THUMBPRINT
  $exsrv13cert = "C:\Exchange2013Cert.pfx"
  $exsrv16 = "
  \\EXSRV16\c$"$heslo = "heslo1"
  $certotisk = "548061E2858ED441BF787C69C156149FC92F7F95


  EXPORT Certifikátu
  $password = ConvertTo-SecureString 
  $heslo -AsPlainText –Force
   
  Export-ExchangeCertificate -Thumbprint $certotisk -FileName $exsrv13cert -Password $password | Out-Null

  ... a ještě ho překopírujeme na nový MS Exchange Server 2016
  Copy-Item $exsrv13cert $exsrv16Poznámka:
  Pokud se nepovede kopírování na vině nejspíše bude zapnutý firewall.

Žádné komentáře:

Okomentovat