úterý 23. srpna 2016

MS Exchange Server 2016 - poznámky k ReFS (díl 3)

Pro MS Exchange 2016 je doporučován souborový systém ReFS.
Pojďme se na něj trošičku podívat ... zde mám trochu poznámek.

ReFS = Resilient File System

ReFS byl primárně vytvářen s ohledem na:
- spolehlivost
- kompatibilitu
- škálovatelnost

ReFS se stále postupně vyvíjí a přidává nové vlastnosti.

Primární doporučení pro použití ReFS je ukádání velkého množství dat na levné (a také méně spolehlivé disky).

Např. je to oblast archivace souborů, VHDx souborů, uložení záloh, ... :
- levný souborový server s vysokou kapacitou se SATA (SAS) disky v konfiguraci JBOD.
- konsolidované úložiště dat aplikací (Scale-Out souborový server v clusteru) za použití
  Storage Spaces nad sdílenými SAS disky v konfiguraci JBOD.
Systém ReFS je vytvořen tak, aby uměl pracovat s extrémně velkým objemem dat (bez dopadu na výkon).
Maximální velikost oddílu: 1 Yottabajt (1 kvadrilión Gigabajtů)
Maximální velikost jednoho souboru: 18 exabajtů.

ReFS je navržen tak, aby souborový systém sám dokázal detekovat problém s integritou a v případě zjištění takovéto chyby spustil sám opravnou akci.
Zároveň je také možné volitelně zapnout i integritu datovou (i nad celým svazkem, složkou či konkrétním souborem). 
Datová integrita je automaticky zapnuta při kombinaci se Storage Spaces v konfiguraci Mirror Spaces a v případě Windows Server 2012 R2 a vyšší i pro Parity Spaces.
Při detekci poškození dat tak souborový systém automaticky provede záchranu dat z alternativní kopie, kterou poskytnou Storage Spaces.

Zapnutí datové integrity má negativní dopad na výkon (zápisových operací)  

MS Exchange Server 2016 vyžaduje vypnutí datové integrity v souborovém systému ReFS.

Bez zadaní parametru je datová integrita zapnuta (default stav)

Vypnutí datové integrity se nastavuje:
při formátování oddílu - příkazová řádka: format T: /fs:refs /i:disable 
při formátování oddílu - PowerShell: 
Format-Volume -DriveLetter T -FileSystem ReFS -SetIntegrityStreams $false

A naopak je možné ochranu (datové integrity) zapnout jen konkrétní soubor:
PowerShell: 
Set-FileIntegrity -FileName "t:\adresář\soubor.abc" -Enable $True 

Nebo je také možné ochranu (datové integrity) zapnout jen pro konkrétní adresář:
Get-Item -Path "t:\adresář\*" | Set-FileIntegrity -Enable $True

For Exchange Server 2016:
 • ReFS is supported for volumes containing Exchange database files, log files, and content index files.
 • ReFS is not supported for volumes containing Exchange binaries (the program files).
 • ReFS is not supported for volumes containing the system partition.
 • ReFS data integrity features are recommended to be disabled.
 • For Windows 2012, the following hotfixes must be installed: KB2822241KB2884597KB2894875
This means that you should continue to use NTFS for your operating system and Exchange Server 2016 installation volume, and it is recommended ReFS for the volumes hosting Exchange databases, log files, and index files.


For Exchange Server 2013:
 • ReFS is supported for volumes containing Exchange database files, log files, and content index files.
 • ReFS is not supported for volumes containing Exchange binaries (the program files).
 • ReFS is not supported for volumes containing the system partition.
 • ReFS data integrity features must be disabled for the database (.edb) files or the entire volume that hosts database files.
 • Hotfix KB2853418 must be installed.
 • For Windows 2012, the following hotfixes must be installed: KB2822241KB2884597KB2894875
This means that you should continue to use NTFS for your operating system and Exchange Server 2013 installation volume, but you can consider using ReFS for the volumes hosting Exchange databases, log files, and index files.

Shrnutí vytvoření oddílu na 2 discích (pro Exchange databázi a Exchange log):
předpoklady:
 • disk d: - CD/ DVD nebo pomocný disk pro odkladiště "bordelu" nebo ...
 • disk e: - instalace binárek MS Exchange Serveru
 • disk f: - instalace databází MS Exchange Serveru
 • disk g: - instalace logů MS Exchange Serveru
Vlastní vytvoření ReFS oddílů:
 • Vytvoříme na jednom disku ReFS oddíl pro Exchange databázi.
  Get-Disk 2 | New-Partition -UseMaximumSize -DriveLetter E | Format-Volume -FileSystem REFS -NewFileSystemLabel Exchange_Database -SetIntegrityStreams $false
 • Vytvoříme na druhém disku ReFS oddíl pro Exchange logy.
  Get-Disk 3 | New-Partition -UseMaximumSize -DriveLetter G | Format-Volume -FileSystem REFS -NewFileSystemLabel Exchange_Logs -SetIntegrityStreams $false
Odkaz:

Žádné komentáře:

Okomentovat