středa 31. srpna 2016

MS Exchange Server 2016 - konfigurace - zákaz vytváření logů (díl 8)

Máme instalován MS Exchange Server 2016 a pokračuje v konfiguraci.

Po instalaci si můžeme všimnout, že došlo k vytvoření adresářové struktury:
c:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\Monitoring\Monitoring ,
kde se nachází 2 adresáře, která nám stále rostou ... a rostou
 • adresář: MSExchangeHMHost
 • adresář: MSExchangeHMWorker
Zejména v adresáři je další adresář ActiveMonitorngTraceLogs, který značně nabývá na objemu.

Máme 3 možnosti:
 • nevšímat si těchto adresář (až se pak jednoho dne ráno nebudeme stačit divit ... že došlo místo)
 • naplánovanou úlohou automaticky logy promazávat (a nechávat třeba jen posledních 10 dnů)
 • zakázat vytváření

Možnost 1 - Zakázat vytváření logů
 • ZÁKAZ VYTVÁŘENÍ MS EXCHANGE LOGŮ
 • najdeme konfigurační soubor <ExchangeInstallPath>:\bin\MSExchangeHMWorker.exe.config
 • v konfiguračním souboru najdeme řádek:
  <add key=”IsTraceLoggingEnabled” value=”true” />
 • Hodnotu TRUE změníme na FALSE
 • Provedeme restart serveru
 • A logy se již nebudou vytvářet
 • ZÁKAZ VYTVÁŘENÍ IIS LOGŮ
 • spustíme IIS Manager
 • zvolíme WEB server
 • v sekci IIS vybereme Logging
 • v sekci Log File Rollover zvolíme Do not create log files a dáme Apply
 • eventuálně můžeme také zvolit DISABLE

Možnost 2 - Automatické mazání starších logů MS EXCHANGE SERVER a IIS
 • MAZÁNÍ VŠECH MS EXCHANGE SERVER LOGŮ
 • mazání probíhá automaticky skrz naplánovanou úlohu
 • naplánovaná úloha se spustí jako SYSTEM
 • v případě, že je MS Exchange instalován v jiném adresáři, je nutno opravit cestu
 • příkaz je tento (smaže logy starší 10 dnů)
Powershell -NonInteractive -WindowStyle Hidden -command “. ‘c:\program files\microsoft\exchange server\V15\bin\RemoteExchange.ps1’; Connect-ExchangeServer -auto; gci ‘c:\program files\microsoft\exchange server\V15\Logging’ -Directory | gci -Include ‘*.log’,’*.blg’ -Recurse | ? LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-10) | Remove-Item

 • MAZÁNÍ VŠECH IIS LOGŮ
 • mazání probíhá automaticky skrz naplánovanou úlohu
 • naplánovaná úloha se spustí jako SYSTEM
 • v případě, že je MS Exchange instalován v jiném adresáři, je nutno opravit cestu
 • příkaz je tento (smaže logy starší 10 dnů)
PowerShell -NonInteractive -WindowStyle Hidden -command “. ‘c:\program files\microsoft\exchange server\V15\bin\RemoteExchange.ps1; Connect-ExchangeServer -auto; gci ‘C:\inetpub\logs’ -Directory | gci -Include ‘*.log’,’*.blg’ -Recurse | ? LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-10) | Remove-Item

Zdroj:
https://shanejacksonitpro.wordpress.com/tag/exchange-2016-logs/

Žádné komentáře:

Okomentovat