pondělí 3. března 2014

MS SQL Server 2012 - role databáze

db_owner
Členové mohou provádět všechny aktivity při konfiguraci a údržbě databáze, včetně jejího vymazání.

db_accessadmin
Členové mohou přidávat a odebírat přístup pro přihlašovací jména libovolného typu (uživatelé systému Windows, skupiny Windows a přihlašovací jména SQL Serveru).

db_backupoperator
Členové mohou databázi zálohovat.

db_datareader
Členové mohou číst všechna data ze všech tabulek.

db_datawriter
Členové mohou přidávat, odstraňovat nebo měnit data ve všech tabulkách.

db_ddladmin
Členové mohou spustit jakýkoliv příkaz Data Definition Language (DDL) v databázi.

db_denydatareader
Členové nemohou číst žádná data v tabulkách v rámci databáze.

db_denydatawriter
Členové nemohou přidávat, upravovat nebo odstraňovat žádná data v tabulkách v rámci databáze.

db_securityadmin Členové mohou měnit členství v rolích a spravovat oprávnění.

public
Existuje zvláštní role, která je známá jako role public. Všichni vytvoření uživatelé databáze jsou členem role public. Tato role definuje výchozí oprávnění pro uživatele v určité databázi. Nemohou do ní být přiřazení uživatelé, skupiny nebo role, protože každý do této role implicitně patří. Tuto roli nelze vymazat. Kvůli ochraně před neoprávněným přístupem k datům byste proto měli minimalizovat oprávnění udělená roli public. Namísto toho udělte oprávnění jiným databázovým rolím a uživatelským účtům přiřazeným k přihlašovacím
jménům.

Žádné komentáře:

Okomentovat