úterý 11. března 2014

PowerShell - přidání disku do spuštěné VM

Mám MS Windows 2012 R2 Server.
A potřebuji přidat do již spuštěné VM další disk.

Jak na to?
Nejprve je nutno zkontrolovat, zda-li mám VM řadič SCSI.
Pokud ne, tak je nutno ho přidat:

STOP-VM "VM1"
ADD-VMScsiController -VMname "
VM1"
START-VM "
VM1"

Pokud již SCSI řadič mám, tak je není nuto provádět výše uvedený PowerShell script.


Pokud nemáme vytvořen virtuální disk, tak ho vytvoříme.
NEW-VHD -Dynamic C:\VHD\VHD1.vhdx -SizeBytes 60GB

A nyní již následuje přidání dalšího disku do již spuštěného virtuálního počítače:
ADD-VMHardDiskDrive -vmname "VM1" -path C:\VHD\VHD1.vhdx -ControllerType SCSI

Žádné komentáře:

Okomentovat