pondělí 7. července 2014

MS Windows 2012 R2 - tiskový sever v clusteru

Vysoká dostupnost tiskového serveru (nebo tiskový server v clusteru) znamená, že tiskový server jede ve 2 nebo více počítačích (virtuálních). A když jeden vypadne (např. z důvodu sw údržby), tak druhý vše převezme.

Podmínky:
- instalace MS Failover clusteru
- instalace ovladačů tiskáren na všechny nody clusteru
- shodná instalace tiskových front

A nyní vlastní konfigurace:
Mám instalován virtuální failover cluster ve 2 virtuálních HYPER-V počítačích.

1. Udělám vyjímku ve VM: povolím monitoring VM

2. Na fyzickém server spustím POWER SHELL a zadám následující (v mém případě má cluster 2 node):

Konfigurace služby PRINT SPOOLER
Add-ClusterVMMonitoredItem -vm "PRINT1" -service spooler
Add-ClusterVMMonitoredItem -vm "PRINT2" -service spooler

Konfigurace - event log
Add-ClusterVMMonitoredItem -vm "PRINT1" -eventlog "Microsoft-Windows-PrintService/Admin" -eventsource Microsoft-Windows-PrintService -eventid 373

Add-ClusterVMMonitoredItem -vm "PRINT2" -eventlog "Microsoft-Windows-PrintService/Admin" -eventsource Microsoft-Windows-PrintService -eventid 373

3. A kontrola konfigurace:

Get-ClusterVMMonitoredItem -Cluster cluster1 -VirtualMachine "PRINT1

Get-ClusterVMMonitoredItem -Cluster cluster1 -VirtualMachine "PRINT2"


Zdroj:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj556313.aspx

Žádné komentáře:

Okomentovat