čtvrtek 5. března 2015

AD RMS: the private key password is not set or is not valid

Před několika dny jsem se ve svých příspěvcích zmiňoval o tipech a návodech, jak provést migraci
databázového serveru, který používá stařičké AD RMS z MS Windows 2008.

Konečným cílem je vše přenést do AD RMS v MS Windows 2012R2 databázi do MS SQL 2014.

Před vlastní migrací AD RMS je nutno provést změnu databázového serveru
(tedy zahodit WID a vše přenést do MS SQL 2005 minimálně SP2).

Vlastní migrace se skládá zjednodušeně a stručně řečeno z několika kroků:
- přesun RMS databází z WID do MS SQL 2005 min. SP2
- oprava záznamů v RMS databázi (změna jména databázového serveru)
- oprava záznamů v registrech (opět změna jména databázového serveru)
Více v tomto mém článku: Migrace ADRMS databáze z WID do MS SQL 2005 SP2

V mém případě se stalo, že po změně databáze dle výše uvedeného postupu byla AD RMS 2008 (s databází MS SQL 2005) nefunkční

Při přístup z MS IE na AD RMS server jsem obdržel tuto následující chybku:
adresa: https://rms.server.cz/_wmcs/licensing/license.asmx
nebo
adresa: https://rms.server.cz/_wmcs/certification/certification.asmx

chyba v angličtině: The private key password is not set or is not valid.
nebo v češtině: Heslo privátního klíče není nastavené nebo je neplatné.

Po pátrání jsem zjistil, že chybka je v registrech.
Je nutno opravit pouze a jen název klíče ... hodnotu klíče ponechat, neměnit !!!

Cesta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DRMS\2.0\KeyProtection
Název klíče - původní hodnota pro WID:
PASSWORDDERIVEDKEY_NP:\\\\.\\PIPE\\MSSQL$MICROSOFT##SSEE\\SQL\\QUERY_DRMS_CONFIG_RMS_SERVER_CZ_443

Název klíče - nová hodnota pro nový databázový server:
PASSWORDDERIVEDKEY_novy.dtbserver.cz_DRMS_CONFIG_RMS_SERVER_CZ_443


A AD RMS je funkční ...

Žádné komentáře:

Okomentovat