pondělí 2. března 2015

MS SQL 2005 - jak nastavit collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

V souvislosti s přesunem RMS z WID 2008 (Windows Internal Database 2008) do MS SQL Serveru 2005 jsem na razil na problém správného nastavení COLLATION.

AD RMS vyžaduje nastavení COLLATION: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Ale jak toto nastavit při instalaci MS SQL Server 2005 ?

V GUI je nabídka neúplná.Je nutno zvolit SQL COLLATION a zde vybrat:
Dictionary order, cese-insensitive, for use with 1252 Chracter SetŽádné komentáře:

Okomentovat