úterý 24. února 2015

Migrace ADRMS databáze z WID do MS SQL 2005 SP2

A stojím před problém jak provést migraci AD RMS (z MS Windows Server 2008) s WID (Windows Internal Database)
do nového prostředí MS Windows Server 2012 R2 s MS SQL Serverem 2014.

Nejprve je nutno provést první krok:
- provést migraci databáze RMS z WID do MS SQL Server 2005 SP2.


Velmi podrobný postup je např. zde:
Migrating the AD RMS Database from Windows Internal Database (WYukon) to SQL Server 2005 SP2 .

A k tomuto článku přidám několik drobných poznámeček, které jsem v článku nenašl:
- Při instalaci dočasné MS SQL Server 2005 mininálně SP2 je nutno správně nastavit COLLATION
  (tedy LATIN 1 GENERAL, CP1, CI, AS)
  Tedy POZOR je nutno změnit default COLLATION, pokud se jedná o české jazykové prostředí

- Při instalaci dočasné MS SQL Server 2005 SP2 je nutno použít pro službu doménový účet
  (nelze použít lokální či síťový účet)

- Při změně údajů v databázi a v registrech je adresa interní WID databáze uvedena takto:
   np:\\.\pipe\MSSQL$MICROSOFT##SSEE\sql\query   při zadávání nové adresy SQL serveru je nutné vše celou výše uvedenou adresu
   ... tedy i včetně předpony np:

A v některém z následujících článku se budu věnovat vlastní migraci AD RMS 2008 (S MS SQL 2005 SP2) do RMS 2012R2 (s MS SQL 2014)

Žádné komentáře:

Okomentovat