neděle 10. června 2012

MiniElektrikář 42. - Metody měření napětí, proudu a odporu

Měřící metoda je souhrn teoretických poznatku a praktických operací použitých při měření.
Podle způsobu stanovení měřené veličiny se měřící metody dělí na přímé a nepřímé:
 1. Přímé měřící metody: výsledek měření se získá odečtením údaje jediného přístroje. Příkladem je změření el. napětí pomocí voltmetru.
 2. Nepřímé měřící metody: výsledek měření se získá výpočtem hodnoty funkce několika proměnných. Hodnoty těchto proměnných se získají pomocí přímých měřících metod.  Příkladem je určení el. odporu z údaje voltmetru a ampérmetru pomocí Ohmova zákona.
Podle provedení měření rozlišujeme:
 • Základní měřící metody - měřená veličina se stanoví měřením základních veličin (např. délky, hmotnosti času)
 • Srovnávací metody – měřená veličina se stanoví srovnáním s veličinou téhož druhu a známé
  hodnoty
Metody měření napětí
 • přímá - měříme přístrojem k tomu určeným (voltmetr)
 • nepřímá - měříme proud, který závisí na napětí
  • U = R x I      (el. odpor krát el. proud)
  • U = A / Q     (práce  / velikost el. náboje)
 • nulová - porovnávací (napěťový komparátor)
 • výchylková
  • analogové
  • digitální
Metody měření proudu
 • přímá - měříme přístrojem k tomu určeným (ampermetr)
 • nepřímá - odpor se vypočítá pomocí Ohmova zákona I = U / R (napětí / odpor)
Metody měření odporu
 • přímá - měříme přístrojem k tomu určeným (ohmmetr)
 • nepřímá - odpor se vypočítá pomocí Ohmova zákona R = U / I (napětí / proud)Problém je složitější tím, že musíme počítat s vlivem měřicích přístrojů, které mají také svůj určitý elektrický odpor.

Žádné komentáře:

Okomentovat