sobota 16. června 2012

MiniElektrikář 48. - Elektroinstalace v prostorách s vanou nebo sprchou

Prostory se sprchou či umývací vanou ČSN 33 2000-7-701 ed.2:
Koupelny v bytových koupelnách či místnostech s koupací vanou a/nebo sprchou je prostor rozdělen do jednotlivých zón.
Elektrické zařízení vystavené ostřiku vodou, například při čištění v komunálních lázních, musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IPx5.

Zóna 0 - vnitřní prostor vany nebo sprchové vany V prostoru se sprchou bez vany je zóna O vymezena podlahou a rovinou ve výši 10 cm nad podlahou.
Tam, kde je sprchová hlavice snímatelná, je svislá hranice zóny O vymezena prostorem, který zaujímá sprchující se osoba. Pokud sprchová hlavice nesnímatelná, je zóna O ohraničena svislou plochou s poloměrem 1,2 m od sprchové hlavice. V této zóně mohou být instalovány pouze elektrické zařízení které současně splňují požadavky pevného připojení a jsou upevněny a jsou od výrobce určeny k instalaci do této zóny. Dále je chráněno s použitím SELV s napětím max. AC 12V a DC 30V, v krytí IP x7.


Zóna 1 - svislý průmět vany nebo sprchové vaničky od horní roviny zóny O do výše 2,25 m nad podlahou. Dále je takto hodnocen prostor pod vanou. U sprch se snímatelnou sprchovou hlavicí jde o svislou plochu obalující prostor navržený pro sprchování. U sprch s nesnímatelnou sprchovou hlavicí jde o svislou plochu s poloměrem 1,2 m od sprchové hlavice do výšky pevně připevněné sprchovací
hlavice nebo do výšky 2,25m, pokud je tato níže, nad zónou 0.
V této zóně mohou být zařízení upevněná s pevným připojením jako jsou ohřívače vody, ventilační zařízení, sušiče ručníků, svítidla, vířivé vany, sprchová čerpadla a podobná el. zařízení, určená do této zóny výrobcem. Například zásuvky a jejich příslušenství obvodů SELV a PELV, které jsou napájeny napětím max. AC 12V nebo DC 30V. Zdroj SELV a PELV musí být mimo zóny 0 a 1. Elektrické zařízení musí být v krytí IP X4.
Zóna 2 - prostor navazující na zónu 1 do vodorovné vzdálenosti 0.6 m a výšky 2,25 m. Dále pro Českou republiku je zóna 2 nad zónou 1 až do výše 3m. Sprchy bez sprchové vany nemají zónu 2.
Lze zde umístit elektrické zařízení povolená pro zónu 1 a jednotky pro napájení holících strojků. Spínače a zásuvky zde umisťovat nelze, výjimku tvoří spínače a zásuvky obvodů SELV a PELV, jednotky napájející holící strojky. Elektrické zařízení musí být v krytí IP x4.
Vedení v jednotlivých zónách musí být uloženo zapuštěné pod povrchem a to v hloubce minimálně 5cm.

Doplňková ochrana proudovým chráničem.V místnostech, v nichž je umístěna koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 3OniA. Výjimkou jsou pouze tyto obvody:
- obvody s ochranou elektrickým oddělením
- obvody SELV a PELV
- pevně uložený a pevně připojený ohřívač teplé užitkové vody.
Doplňující ochranné pospojování
místní doplňující pospojování musí spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a nebo se sprchou. Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých části do této místnosti. Pospojování se provede vodičem o minimálním průřezu 2,5 mm2 pokud je chráněn před mechanickým poškozením jinak minimálně 4mm2.

Pospojováním s propojí zejména:
- kovová vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů
- kovově části vytápění a kovové části klimatizačních zařízení
- kovové části plynovodu
- přístupné kovové části stavebních konstrukcí (držáky, konzoly, atd.)

Kovové potrubí opatřené povlakem nevodivého plastu (plastové trubky) není nutno připojovat k doplňujícímu pospojování, pokud není přístupná vodivá vrstva například přes vodivé prvky těchto rozvodů. Kovové kohoutky či armatury napojené plastovými trubkami není nutno připojovat na doplňující pospojování.

Elektrické podlahové vytápěníPro elektrické podlahové vytápění mohou být použity pouze topné kabely nebo topné rohože mající kovový vodivý oplet nebo ovinutý pásek a tento musí být připojen k ochrannému vodiči napájecího obvodu. Pro napájení těchto obvodů nelze použít ochranu elektrickým oddělením.

Ochrana před úrazem elektrickým proudemOchrana elektrickým oddělením může být použita pouze pro obvody napájející pouze jediné elektrické zařízení nebo jednu jednoduchou zásuvku. Pro podlahové vytápění tuto ochranu nelze použít.

Ochrana malým napětím SELV a PELV před dotykem živých Částí v zóně 0, 1, 2 musí být zajištěna u všech zařízení pomocí přepážek nebo krytů zajišťující stupeň ochrany krytem alespoň IPxxB nebo IP2x nebo izolací schopnou odolávat zkušebnímu napětí AC 500V po dobu l minuty.

Žádné komentáře:

Okomentovat