pátek 8. června 2012

MiniElektrikář 40. - Alternativní zdroje pro výrobu elektrické energie

Současný trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný "energetický mix" jednotlivých druhů zdrojů energie. Jejich role je přímo závislá jak na hodnocení z hlediska trvale udržitelného rozvoje, tak z hlediska ekonomických ukazatelů.
Kromě klasických zdrojů (fosilní paliva, tj. uhelné elektrárny, uran, tedy JE Temelín, JE Dukovany), to platí i pro tzv. obnovitelné zdroje.
V měřítku existence lidstva a jeho potřeb jde o nevyčerpatelné formy energie Slunce a Země.

Požadavek na maximální využívání obnovitelných zdrojů je i jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie. Podle výsledků průzkumu provedeného statistickým úřadem EU Eurostat považuje zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na bilanci spotřeby energie za jeden z prioritních úkolů svých vlád 90 % občanů členských zemí.
Při vstupu ČR do EU se ČR zavázala, že podíl výroby elektrické energie z alternativních zdrojů bude v roce 2010 činit 8 % celkové výroby. Podle předběžných odhadů se zřejmě tento cíl podařilo přibližně splnit. V roce 2020 by mělo jít o 13,5 % výroby z obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé spotřebě energií.
Největší producent elektrické energie v ČR, ČEZ, a s., a. s., vyprodukoval v roce 2010 v obnovitelných energetických zdrojích (vodní elektrárny kromě přečerpávacích, biomasa, větrné a solární elektrárny) 2,016 TWh.

Mezi obnovitelné zdroje patří:
 • energie vody
 • geotermální energie
 • spalování biomasy
 • energie větru
 • energie slunečního záření
 • využití tepelných čerpadel
 • energie příboje a přílivu oceánů
1. Energie vody (vodní elektrárny)
 • vodní elektrárny
 • malé vodní elektrárny
 • přečerpávací vodní elektrárny
 • geotermální energie
2. Energie z biomasy
 • spalování a zplyňování biomasy
3. Energie vzduchu (větrné elektrárny)
4. Solární energie (sluneční elektrárny)
5. Energie země, vzduchu
 • tepelná čerpadla
6. Energie přílivu a příboje oceánu
 • energie moří a oceánu
 • energie mořských proudů
 • přílivové elektrárny
7. Energie z komunálního odpadu

8. Jaderné elektrárny
 • štěpení Uranu
 • termojaderné fůze

Žádné komentáře:

Okomentovat