středa 25. ledna 2012

Windows: Uživatel může přidat 10 stanic do domény

V případě, že používáte doménu Active Directory je pro správce výhodné, aby si uživatelé sami přidávali počítač do windows domény Active directory .

Uživatel má však omezení:
- limit je 10 pro přidání počítačů do windows domény.
- uživatel musí být ve skupině Authenticated Users group

Po několika letech fungování domény Active Directory je však tento limit již velmi nedostačující (zejména ve firmením porostředí s velkým provozem).

A uživatelé mohou obdržet některé z následujících hlášení:
  • The machine account for this computer either does not exist or is unavailable
  • Your computer could not be joined to the domain. You have exceeded the maximum number of computer accounts you are allowed to create in this domain. Contact your system administrator to have this limit reset or increased
  • The following error occurred attempting to join the domain “domain.com”.
    Your computer could not be joined to the domain. You have exceeded the maximum number of computer accounts you are allowed to create in this domain. Contact your system administrator to have this limit reset or increased.”
Jak lze tento limit změnit (rozuměj ... zvýšit) ?


Zase to není až tak složité ...
Celé to spočívá ve spuštění ADSI Editoru a a změně atributu ms-DS-MachineAccountQuota

MS Windows 2008 / 2008R2 ... ADSI Editor je instalován, je součástí
MS Windows 2000 / 2003 / 2003R2 ... ADSI Editor je nutno nejprve instalovat (Support Tools)

Zde je podrobný postup (odzkoušeno v prostředí MS Windows 2008 SP2):
1. Spustíme ADSIEDIT.MSC (jako administrator domény na doménovém serveru)
2. Otevře se nové okno
    V pravé straně je stromeček, který začíná DC= ...
    Vybereme a klikneme na PROPERTIES (na Vlastnosti)
3. A hledáme atribut ms-DS-MachineAccountQuota
4. Když ho najdeme je zde hodnota 10
5. Klinenem na tlačítko EDIT Attribute (Upravit)
6. Zadáme novou hodnotu
7. A klikneme na OK

Vše je také popsáno v tomto KB243327, či v KB251335 nebo v KB314462

Žádné komentáře:

Okomentovat