pondělí 12. září 2016

MS Exchange Server 2016 - odinstalace

V testovacím prostředí jsem si ladil instalační script.
A také bylo potřeba provést odinstalaci.

Script je v PowerShellu:odinstalace MS Exchange Serveru - ČÁST 1
# ZRUŠENÍ SYSTÉMOVÝCH MOILBOXŮ
  CLS
  add-pssnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010
  Get-ExchangeServer | FT Name,AdminDisplayVersion,ServerRole -AutoSize
  $database = "EXSRV16"
  Get-MailboxPlan
  Get-Mailbox -Database $database
  Get-Mailbox -Database $database -Archive
  Get-Mailbox -Database $database -PublicFolder
  Get-Mailbox -Database $database -Arbitration
  Get-Mailbox -Database $database -AuditLog
  Get-Mailbox -Database $database -AuditLog | Disable-Mailbox
  Write-host "NYNÍ UKONČI POWERSHELL-ForegroundColor Yellow

znovu spustíme Powershell a pokračujeme dále
(bohužel zatím jsem nepřišel jak to udělat elegantněji a lépe)

ODINSTALLACE MS EXCHANGE SERVER 2016 - ČÁST 2.
  $datetime=Get-Date
  Write-Host "Dnes je:"$datetime -ForegroundColor Yellow
  R:\Setup.EXE /mode:uninstall

# SMAZÁNÍ STARÉ INSTALACE
  Remove-Item -path "c:\ExchangeSetupLogs\" -force -recurse
  Remove-Item -path "c:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\" -force -recurse
  Remove-Item -path "e:\Exchange_Server.2016\" -force -recurse
  Remove-Item -path "f:\Exchange_Server.2016\" -force -recurse

# SMAZÁNÍ STARÉHO CERTIFIKÁTU  
  $cert = "1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF12345678"
  certutil -delstore my $cert

# RESTART
  $datetime1=Get-Date
  Write-Host "Instalace začala  :"$datetime -ForegroundColor Red
  Write-Host "Instalace skončila:"$datetime1 -ForegroundColor Red
Start-Sleep -s 56
Restart-Computer

Žádné komentáře:

Okomentovat