úterý 27. září 2016

MS Exchange Server 2016 - Import certifikátu (díl 11)

Máme k dispozici certifikát a ještě provést IMPORT.
# ÚVOD
  CLS
  Remove-Variable -Name * -ErrorAction SilentlyContinue
  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010

# CERTIFIKAT IMPORT z EXSRV13
  Write-Host "IMPORT Certifikátu" -ForegroundColor Yellow
  $FriendlyName = "LetsEncrypt CERT"
  $Server = "EXSRV16.firma.cz"
  $exsrv13cert = "C:\Central_SSL_STORE\EXSRV16.firma.cz.pfx"

# IMPORT
  Import-ExchangeCertificate -FriendlyName $FriendlyName -Server $Server -FileName $exsrv13cert -PrivateKeyExportable $true | Enable-ExchangeCertificate –Services "IIS,SMTP" –DoNotRequireSsl -Confirm:$false

# RESTART IIS
  Write-Host "RESTART IIS" -ForegroundColor Yellow
  Restart-Service w3svc -Force

# SEZNAM CERTIFIKÁTŮ
  Write-Host "Seznam certifikátů"
  Get-ExchangeCertificate | fl Thumbprint,NotAfter,Issuer,CertificateDomains,Services

Žádné komentáře:

Okomentovat