čtvrtek 29. září 2016

MS Exchange Server 2016 - konektor pro příjem (díl 12)

Po instalaci MS Exchange Server 2016 se vytvoří několik konektorů..
Přesto může nastat situace, kdy potřebuje vytvořit další přijímací konektor - např. pro interní SMTP relay.
V PowerShellu se to provede takto:

# Smazání proměnných
  Remove-Variable -Name * -ErrorAction SilentlyContinue

# Definice
  $exsrv16="EXSRV16"
  $receiveconnector6="SMTP RELAY"

# Vytvoření konektoru
# povolíme možnost odesílání skrz tento konektor síti 192.168.1.0

povolíme možnost odesílání skrz tento konektor IP adresoe 192.168.2.3
  New-Receiveconnector -Name $receiveconnector6 -Server $exsrv16b -Bindings (“0.0.0.0:25”) -RemoteIPRange (“192.168.1.0/24”,”192.168.2.3”) -TransportRole “FrontendTransport” -usage “Custom”

# Nastavení práv
  Set-ReceiveConnector -identity $receiveconnector6 -PermissionGroups “AnonymousUsers”

# Nastavení práv
  Get-ReceiveConnector $receiveconnector6 | Add-ADPermission -User “NT Authority\ANONYMOUS LOGON” -ExtendedRights “Ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient”

Žádné komentáře:

Okomentovat