pondělí 26. září 2016

MS Exchange Server 2016 - databáze pro MAILBOXy (díl 10)

A nastal čas pro vytvoření databáze pro mailboxy uživatelů.

Databázi můžeme vytvořit v grafickém prostředí ECP.
V Centru pro správu Exchange předeme do sekce Servery a zde je další podsekce Databáze.

Elegantnější je ale toto provést v prostředí PowerShell.


Nejprve smažeme proměnné a připojíme Exchange Powershell modul
# ÚVOD 
  CLS
  Remove-Variable -Name * -ErrorAction SilentlyContinue
  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010

Následně definujeme proměnné.
# DEFINICE  
  $exsrv16="EXSRV16"
  $exsrv16dbname="2016-am"
  $Exsrv16DbPathTarget ="f:\Exchange_Server.2016\"

A ještě vypíšeme seznam databází
# SEZNAM MS EXCHANGE SERVER DATABÁZÍ
  Write-Host "SEZNAM EXCHANGE DATABAZÍ" -ForegroundColor Yellow
  Get-MailboxDatabase -Server $exsrv16

A pustíme se do vytvoření databáze pro uživatelské mailboxy  
# VYTVOŘENÍ EXCHANGE DATABÁZE PRO UŽIVATELE
  Write-Host "VYTVOŘENÍ EXCHANGE DATABAZÍ" -ForegroundColor Yellow

Vytvoříme adresář  
  New-Item -ItemType directory -path $Exsrv16DbPathTarget

Vytvoříme databázi  
  New-MailboxDatabase -Server $exsrv16 -Name $exsrv16dbname -EdbFilePath $Exsrv16DbPathTarget\$exsrv16dbname\$exsrv16dbname.edb -LogFolderPath $Exsrv16DbPathTarget\$exsrv16dbname

Provedeme restart služby Exchange Information Store
  Restart-Service MSExchangeIS
  Start-Sleep 12

A připojíme databázi
  Mount-Database $exsrv16dbname

Vypíšeme si seznam databází# SEZNAM MS EXCHANGE SERVER DATABÁZÍ  
  Write-Host "Seznam databází na serveru: " $exsrv16 
  Get-MailboxDatabase -server $exsrv16

Nad databází změníme default parametry ... vypíšeme si aktuální stav, provedeme změnu a opět si vypíšeme aktuální stav
# NASTAVENÍ PARAMETRŮ PRO DATABÁZI
  Write-Host "Nastavíme parametry databáze - změníme default"
  Get-Mailboxdatabase $exsrv16dbname | fl IssueWarningQuota,ProhibitSendQuota,ProhibitSendReceiveQuota,UseDatabaseQuotaDefaults
  Set-MailboxDatabase $exsrv16dbname -IssueWarningQuota 1800MB -ProhibitSendQuota 2GB -ProhibitSendReceiveQuota unlimited
  Get-Mailboxdatabase $exsrv16dbname | fl IssueWarningQuota,ProhibitSendQuota,ProhibitSendReceiveQuota,UseDatabaseQuotaDefaults

A úplně na závěr ještě pro úplnost (může se to hodit) ... zrušení databází  
# REMOVE MAILBOXDATABASE
  CLS
  Remove-Variable -Name * -ErrorAction SilentlyContinue
  $exsrv16="EXSRV16"
  $exsrv16dbname="2016-am"
  Get-MailboxDatabase -Server $exsrv16
  Dismount-Database -Identity $exsrv16dbname
  Remove-MailboxDatabase -Identity $exsrv16dbname
  Restart-Service MSExchangeIS
  Get-MailboxDatabase -Server $exsrv16

Žádné komentáře:

Okomentovat