úterý 10. dubna 2012

ISO 9001 - Systémy managementu jakosti

ČSN EN ISO 9001: Systémy managementu jakosti


CHARAKTERISTIKA NORMY
Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2009 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.


KOMU JE NORMA URČENA
Systém managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 je určen všem typům organizací jakéhokoliv velikosti či zaměření. Norma ISO 9001 je dostatečně přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání. Může se jednat například o výrobní, obchodní, servisní, poradenskou společnost, ale i o instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce a mnoho dalších. Systém managementu kvality je velmi vhodným nástrojem pro všechny organizace, které chtějí zlepšit fungování procesů, zprůhlednit činnosti a nastavit jasná pravidla.PŘÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU
 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace
 • Zvýšení konkurenceschopnosti
 • Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti
 • Zvýšení hodnoty organizace
 • Zlepšení image organizace
 • Snížení organizačních nákladů
 • Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních
 • Zvýšení exportních možností
 • Efektivnější alokace zdrojů
 • Aplikace principu neustálého zlepšování
 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod
 • Zvýšená ochrana dat a informací
 • Lepší interní komunikace
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců

Žádné komentáře:

Okomentovat