čtvrtek 2. února 2012

Jak switch pracuje? Aneb přeposílání rámců.

Switch (česky přepínač) může několika způsoby pracovat s datovými rámci (zjednodušeně řečeno pakety).
Co se může tedy dál dít, když datový rámec dorazí na switch?
A jak switch může zpracovat datový rámec ?

1. STORE AND FORWARD
Switch přijme datový rámec uloží jej (do interní paměti).
Následně provede analýzu dle nastavených pravidel (prozkoumají hlavičku).
Dle je výsledku je zpracovaný datový rámec předán dále na příslušné rozhraní.


2. CUT-THROUGH SWITCHING   
Switch už v průběhů přijímání datového rámce zahájí jeho analýzu dle nastavených pravidel
(prozkoumá hlavičku) a následně zahájí odesílání (tedy ještě když nedorazil celý datový rámec).
Začátek datového rámce je tedy odesílám už v průběhu příjmu.
Dochází tak k výraznému snížení zpoždění způsobené průchodem datového rámce switchem.


a později přibyli ještě další 2 metody:

3. FRAGMENT FREE    Switch začne přeposílat rámec až po přijetí 64bytů,
    kdy se ujistí, že na daném segmentu nevznikla kolize - má význam v případě,
    kdy je do switche připojen Hub.

4. ADAPTIVE SWITCHING
    automatické přepínání mezi metodou Store and Forward a metodou Cut-Through Switching

Žádné komentáře:

Okomentovat