středa 29. února 2012

SCRIPT: Změna limitu počtu počítačů, které uživatel může přidat do domény

V předminulém článku jsem popsal jak ručně v grafickém prostředí změnit hodnotu (defaultně 10), která určuje kolik počítačů může uživatel (člen domény) přidat do domény Active Directory.

A následně si sem ještě musím poznamenat script, který to vše provede automaticky:


VBScript:
' This code sets the
machine account quota for a domain.
' ------ SCRIPT CONFIGURATION ------
intQuota = <Quota>
strDomain = "<DomainDNSName>" ' e.g. emea.rallencorp.com
' ------ END CONFIGURATION --------
set objRootDSE = GetObject("LDAP://" & strDomain & "/RootDSE")
set objDomain = GetObject("LDAP://" & objRootDSE.Get("defaultNamingContext"))
objDomain.Put "
ms-DS-MachineAccountQuota", intQuota
objDomain.SetInfo
WScript.Echo "Updated user quota to " & intQuota


Odkazy:
http://codeidol.com/active-directory/active-directory/Computers/Changing-the-Maximum-Number-of-Computers-a-User-Can-Join-to-the-Domain/

Žádné komentáře:

Okomentovat