čtvrtek 16. listopadu 2017

MS Exchange 2016 - přiřazení OAB k databázi

Jen několik powershell příkazů ... pro MS Exchange Server 2016Seznam databází s přiřazeným OAB:
Get-MailboxDatabase | Ft Name, *book*

Nastavení jiného OAB k databázi:
Get-MailboxDatabase | Set-MailboxDatabase -OfflineAddressBook "\Default Offline Address Book (Ex2016)"

Žádné komentáře:

Okomentovat