pondělí 20. listopadu 2017

Outlook - error 0x8004010F - (troubleshooting EXCHANGE 2016)

Při pokusu o stažení GAL zahlásí OUTLOOK chybu 0x8004010F - 'The operation failed. An object cannot be found.'

Tato chyba znamená, že MS Outlook (v mém případě verze 2016) nemůže stáhnout Offline Address Book ... z nějakého důvodu neexistuje (přestal se generovat).

A zde několik příkazů pro troubleshooting:
Nejprve se podíváme, v jakém stavu jsou Exchange služby:
Test-ServiceHealth

Můžeme ručně vynutit aktualizaci OAB:
Update-OfflineAddressBook "Default Offline Address Book (Ex2016)"

Stav všech Exchange serverů:
Get-OabVirtualDirectory -ADPropertiesOnly | ft Identity, *Auth* -AutoSize
Get-OabVirtualDirectory -ADPropertiesOnly | ft Identity, *url* -AutoSize
Get-OabVirtualDirectory | ft identity,internalurl,externalurl -AutoSize

Kde bydlí systémový mailbox, který se stará o generaci OAB (v jaké databázi):
Get-Mailbox -Arbitration | where {$_.PersistedCapabilities -like “*OAB*”} | ft Name, Servername, Database

V jakém stavu je databáze (v které bydlí systémový mailbox, starající se o generaci OAB):
Get-MailboxDatabaseCopyStatus e-mail-db

Jaký OAB je nastaven na databázi:
Get-MailboxDatabase | Ft Name, *book*

Jaký OAB je nastaven na user mailbox:
Get-Mailbox user_mailbox | fl Name, OfflineAddressBook,Database

A dle výše uvedených výpisů, můžeme podniknout cestu k nápravě.
Nic zatím nevedlo k cíli (jako v mém případě) ?

V tom případě zbývá ještě možnost vytvořit nový OAB a přiřadit k databázím a uživatelským schránkám.

Vytvoření nového OAB:
New-OfflineAddressBook -Name "Default Offline Address Book (Ex2016)" -AddressLists "\Default Global Address List" -VirtualDirectories "EXSRV16\OAB (Default Web Site)"

Přiřazení OAB k databázi:
Get-MailboxDatabase | Set-MailboxDatabase -OfflineAddressBook "\Default Offline Address Book (Ex2016)"

Přiřazení OAB k uživatelově schránce:
Set-Mailbox user -OfflineAddressBook "Default Offline Address Book (EX2016)"
nebo hromadně všem
Get-Mailbox -Database e-mail-db | Set-Mailbox -OfflineAddressBook "Default Offline Address Book (EX2016)"

A pak chvilku vyčkat ....
a znova zkusit v MS Outlook stáhnout adresář

Žádné komentáře:

Okomentovat